Osiedle C (Celina)

Autor: Ewelina Majewska – Howis

Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

Szacunkowy koszt zadania: 144 000 zł

Opis: projekt zakłada budowę bieżni i skoczni na terenie SP nr 11. Obiekty sportowe przeznaczone będą dla uczniów szkoły oraz mieszkańców osiedla.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 100 822,00 zł

Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

Autor: Ewa Pazdan

Lokalizacja: teren Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

Szacunkowy koszt zadania: 100 822 zł

 Opis: projekt ma za zadanie dać możliwość wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym  swobodnej zabawy na powietrzu z wykorzystaniem bezpiecznych urządzeń. Plac zabaw ma być miejscem spotkań rodzin z małymi dziećmi, dając możliwość aktywnej zabawy. W ramach zadania przewidziano: prace porządkowe, montaż urządzeń zabawowych, ułożenie nawierzchni bezpiecznej.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Zagospodarowanie podwórek |
Koszt przedsięwzięcia: 244 822,00 zł

Familiada – budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Czarnieckiego i ul. Czereśniowej

Autor: Paweł Janas

Lokalizacja: teren przy ul. Czarnieckiego i ul. Czereśniowej

Szacunkowy koszt zadania: 244 822 zł  

Opis: projekt obejmuje budowę ogrodzonego i oświetlonego placu zabaw z nawierzchnią z piasku, zdemontowanie istniejących elementów ogrodzenia oraz wykonanie ławek z murków po ogrodzeniu. Dodatkowo projekt zakłada budowę parkingu.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...