Osiedla Z (Zuzanna), Z1

Kategoria: Oświetlenie, monotoring |
Koszt przedsięwzięcia: 72 000,00 zł

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

Autor: Aleksander Czenczak

Lokalizacja:  rejon ulic: Zaręby 1-7, Zapolskiej 18-24 oraz Zapolskiej 57-65

Szacunkowy koszt zadania: 72 000 zł

Opis: zakres zadania obejmuje montaż 8 lamp w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 oraz ul. Zapolskiej 57-65. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Boiska, siłownie, place zabaw |
Koszt przedsięwzięcia: 93 000,00 zł

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy ul. Zaręby 38 i 62

Autor: Aleksander Czenczak

Lokalizacja: place zabaw przy ul. Zaręby 38 i 62

Szacunkowy koszt zadania: 93 000 zł

Opis: zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy ul. Zaręby 38 oraz ul. Zaręby 62. Realizacja projektu ma na celu podniesie bezpieczeństwa dzieci korzystających z urządzeń zabawowych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 104 000,00 zł

Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40

Autor: Ryszard Bisaga

Lokalizacja: chodnik do placów zabaw od strefy sportowej szkoły

Szacunkowy koszt zadania: 104 000 zł

Opis: Zakres zadania obejmuje budowę chodnika do placów zabaw od strefy sportowej szkoły. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z placów zabaw i boisk sportowych.

 

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...