Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2 przy ul. Jedności

Identyfikator: 37. Złożone w kategorii: Inne dla okręgu Cielmice, Osiedle Ogrodnik przez Sandra Wilczek.

Autor: Sandra Wilczek

Lokalizacja: teren ZSP nr 2 przy ul. Jedności 51

Szacunkowy koszt zadania: 125 000 zł

Opis: zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę nawierzchni na placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa bawiących się dzieci, poprawa estetyki otoczenia oraz zwiększenie atrakcyjności placu zabaw.

Opis projektu

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 125 000,00 zł


Wrzuć link na swój profil społecznościowy i wspomóż ten projekt

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...