Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

POPRZEDNIA EDYCJA: Budżet partycypacyjny 2019

Budżet partycypacyjny 2019

Co to jest Budżet Partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 Okręgi Konsultacyjne.

W tyskim budżecie partycypacyjnym mieszkańcy zgłaszają propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w najbliższym sąsiedztwie.

Projekty weryfikowane są przez fachowców i dyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Wszystkie pomysły możliwe do wprowadzenia w życie zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Projekty, które otrzymają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu miasta na 2019 r.

ETAP 1: ZGŁASZANIE PROJEKTÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW

8 stycznia - 19 lutego 2018 r.

 • Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec Okręgu Konsultacyjnego.
 • Projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, tj. w  roku 2019.
 • Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta, lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste.  Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych Okręgów Konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: umtychy.pl/sit/ oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu „Centrum Balbina” przy ul. Barona 30, pok. 209.
 • Szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego.
 • Do formularza z propozycją projektu należy dołączyć listę z podpisami 15 mieszkańców danego okręgu popierających zadanie, mapkę z propozycją lokalizacji oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.
 • Projekty można zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych na stronie internetowej razemtychy.pl oraz w Punktach Konsultacyjnych.
 • Formularz z propozycją projektu można złożyć następujących punktach:
 1. Listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”,
 2. Osobiście w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49 lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209.
 3. Mailowo na adres: 
   

ETAP 2: WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

20 lutego – 30 kwietnia 2018 r.

Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej przez właściwe wydziały i jednostki Urzędu Miasta Tychy. Wyniki wstępnej weryfikacji są publikowane na stronie razemtychy.pl.

ETAP 3: SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 24 OKRĘGÓW KONSULTACYJNYCH

7 maja – 29 czerwca 2018 r.

Zgłoszone projekty zostaną omówione podczas spotkań urzędników z autorami projektów i mieszkańcami 24 Okręgów Konsultacyjnych. W przypadku uznania projektu za niemożliwy do realizacji, autorzy projektów otrzymają wyjaśnienie i ewentualne sugestie alternatywnych rozwiązań. Na każdym spotkaniu powstanie ostateczna lista projektów, która zostanie poddana pod głosowanie.

ETAP 4: CZAS NA PROMOCJĘ SWOICH PROJEKTÓW

30 czerwca – 6 września 2018 r.

Jeżeli chcesz by znajomi poparli Twoje projekty zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

ETAP 5: GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY

7 września - 21 września 2018 r.

 • W głosowaniu udział biorą mieszkańcy.
 • Głosować można osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie. Każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy poszczególne projekty.
 • Na projekty z listy dla danego Okręgu Konsultacyjnego mogą głosować wyłącznie mieszkańcy danego okręgu.
 • Głosowanie odbywa się we wszystkich okręgach jednocześnie przez 15 dni, w tym bezpośrednio i korespondencyjnie w dni robocze.
 • Projekty, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną wprowadzone do budżetu miasta i zrealizowane. 
 • Wyniki głosowania zostaną opublikowane do 5 października 2018 r. na stronie razemtychy.pl

Wyniki

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 142 128 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

Renata Bartecka-Grochla

30 000 zł

778

2

Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Renata Bartecka-Grochla

18 596 zł

663

3

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

Aleksandra Zdziebko

30 028 zł

625

4

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia

Renata Bartecka-Grochla

16 500 zł

553

5

Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora

Magdalena Stencel

47 000 zł

305

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 156 475 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów

Arkadiusz Król

106 000 zł

1882

2

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

18 000 zł

514

3

Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu

Arkadiusz Król

11 700 zł

287

4

Spotkania integracyjne dla seniorów

Sławomir Sobociński

15 000 zł

201

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 204 473 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24

Arkadiusz Chrobaczyński

170 000 zł

2191

2

Kino letnie w Czułowie

Agnieszka Bożek

12 000 zł

442

3

Dzień Dziecka na Czułowie

Elżbieta Bernatt

12 000 zł

358

4

Mikołajki na Czułowie

Jadwiga Gnela

10 000 zł

184

Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec

Grzegorz Stachoń

20 000 zł

1181

2

Progi zwalniające na ul. Marzanny

Grzegorz Stachoń

65 000 zł

589

3

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Marzanny i ul. Jaskrów

Grzegorz Stachoń

5 000 zł

414

4

Festyn rodzinny - integracja mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

15 500 zł

314

5

Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny

Grzegorz Stachoń

2 800 zł

128

6 Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej Grzegorz Stachoń 3 000 zł 102
7 Osiedlowy Dzień Seniora Grzegorz Stachoń 6 000 zł 85
8 Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci Grzegorz Stachoń 90 000 zł 127

Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 179 192 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej

Marek Demko

137 000 zł

3582

2

Półkolonie letnie na JUW-e

Edyta Danielczyk

27 000 zł

282

3

Majówka – festyn na JUW-e

Edyta Danielczyk

15 000 zł

115

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 130 727 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2

Sandra Wilczek

125 000 zł

3589

2

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

Elżbieta i Tadeusz Kopyto

65 350 zł

1879

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 158 933 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont i budowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej

Krystyna Grońska

70 000 zł

473

2

100 wonnych bzów i jaśminów

Magdalena Kasperczyk

11 000 zł

401

3

Budki dla ptaków w Parku Suble

Magdalena Kasperczyk

4 500 zł

310

4

Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej

Krystyna Grońska

30 000 zł

142

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych na Żwakowie

Ewelina Jagniątkowska

74 000 zł

1533

2

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody

Marek Gołosz

45 000 zł

1480

Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 166 837 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont chodnika przy ul. Starokościelnej

Dariusz Wencepel

120 837 zł

1396

2

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

Dariusz Wencepel

10 000 zł

436

3

Festyn Starotyski

Dariusz Wencepel

30 000 zł

417

4

Starotyski Dzień Seniora

Dariusz Wencepel

6 000 zł

230

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 270 993 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58

Mikołaj Figlarski

Maria Żegleń

Regina Basińska

98 000 zł

5567

2

Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110

Marcin Stogowski

115 000 zł

1879

3

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dymarek

Michał Rutecki

50 800 zł

1874

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 183 748 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a

Katarzyna Pluta

Magdalena Stolarska

63 748 zł

2848

2

Zielony plac dla rodzin – zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b

Rafał Biskup

115 000 zł

1986

3

Osiedlowy Dzień Seniora

Marcin Szyja

5 000 zł

330

Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 281 801 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10 - 20

Marcin Torba

268 000 zł

2490

Okręg Konsultacyjny nr 13 Osiedle Balbina
Kwota dla okręgu: 140 073 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Sportowe półkolonie na Balbinie

Marcin Kuśmierz

78 680 zł

913

2

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

Adam Kafka

13 000 zł

491

3

Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw

Adam Kafka

11 500 zł

189

4

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie

Sebastian Bal

15 500 zł

171

5

Aktywna mama – gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina

Ewa Kasperczyk

7 854 zł

67

6

Rodzinny rajd rowerowy Balbiny

Sebastian Bal

7 700 zł

19

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 244 822 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

Ewelina Majewska – Howis

144 000 zł

5397

2

Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

Ewa Pazdan

100 822 zł

1002

Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 289 833 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200

Zbigniew Rudziński

120 000 zł

2264

2

Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29  i ul. Dębowej 42-48

Adrian Słany

120 200 zł

2055

Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 215 853 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Miejska Akademia Atletyki

Michał Kania

215 000 zł

2841

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 203 202 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Zadbajmy o nasze otoczenie - budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15-29

Grzegorz Pisula

201 057 zł

6337

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 353 068 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy

Lucyna Tuchorska

353 068 zł

6801

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 256 901 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

SP nr 37 z technologią od pierwszaka do seniora

Łukasz Wiewióra

230 000 zł

12434

2

Montaż ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego

Michał Kasperczyk

20 000 zł

504

3

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku

Krzysztof Woźniak

Michał Kasperczyk

26 600 zł

467

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 255 184 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

Bogdan Buczek

254 980 zł

5953

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 267 730 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont boiska dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

Marcin Lesiak

250 000 zł

6376

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 185 316 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Stoczniowców 70

Paweł Bilangowski

180 000 zł

3137

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 240 355 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22

Anna Łodyga

Zdzisław Banasiak

60 000 zł

3488

2

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

Monika Trukała

65 300 zł

2839

3 Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 Danuta Chełmińska 110 000 zł

2722

Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 208 500 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

Aleksander Czenczak

72 000 zł

2377

2

Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40

Ryszard Bisaga

104 000 zł

2190

 

Na czerwono zaznaczone zostały projekty wprowadzone na listę w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w danym Okręgu Konsultacyjnym.

JAK DZIELONE SĄ ŚRODKI?

Podział na okręgi

Miasto podzielono na 24 Okręgi Konsultacyjne. Więcej o Swoim Okręgu Konsultacyjnym dowiesz się klikając w jego nazwę. Dla każdego Okręgu Konsultacyjnego wyznaczono tzw. Punkt Konsultacyjny, który jest miejscem pierwszego kontaktu dla mieszkańców.

W ramach 4,5 miliona złotych każdy z Okręgów Konsultacyjnych ma zagwarantowaną kwotę w budżecie miasta na rok 2020 na realizację wybranych przez mieszkańców okręgu projektu lub projektów.

 

PODZIAŁ NA OKRĘGI

Partycypacja poszczególnych okręgów

 

 DzielnicaLiczba mieszkańcówPrzysługująca kwota
Wilkowyje 1 988 134 027,00 zł
Mąkołowiec, Koźlina 2 665 145 615,00 zł
Czułów, Zwierzyniec (z.) 4 930 184 383,00 zł
Wartogłowiec, Zwierzyniec (w.) 1 316 122 525,00 zł
Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele 3 737 163 963,00 zł
Cielmice, Osiedle Ogrodnik 1 450 124 818,00 zł
Glinka, Suble 2 781 147 600,00 zł
Żwaków 1 697 129 046,00 zł
Stare Tychy 3 154 153 984,00 zł
Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) 8 069 238 110,00 zł
os. A (Anna) 3 952 167 643,00 zł
os. B (Barbara) 8 579 246 840,00 zł
Balbina 1 891 132 367,00 zł
os. C (Celina) 6 834 216 972,00 zł
os. D, G (Dorota, Genowefa) 8 958 253 327,00 zł
os. E (Ewa) 5 467 193 574,00 zł
os. F (Felicja), Zawiść 4 870 183 356,00 zł
os. H, Ł (Honorata, Łucja) 11 942 304 401,00 zł
os. K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory Roku 7 404 226 728,00 zł
os. M, U (Magdalena, Urszula) 7 323 225 342,00 zł
os. N, O (Natalia, Olga) 7 915 235 474,00 zł
os. R (Regina) 4 026 168 910,00 zł
os. T, W (część zachodnia) 6 623 213 360,00 zł
os. Z (Zuzanna), Z1 5 120 187 635,00 zł

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X