Tyski model budżetu partycypacyjnego

Twórcy

Tyski model powstał w oparciu o prace Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. W jego skład weszło 55 osób, w tym: 12 radnych Rady Miasta Tychy, 10 członków Rad Osiedli, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańcy.

Metoda

Koncepcję tyskiego modelu opracowano podczas spotkań warsztatowych, które trwały od 4 lutego do 2 kwietnia 2014 r.

Zespół pracował nad następującymi kwestiami:

  • Jakie będą okręgi konsultacyjne
  • Jaki będzie podział środków finansowych pomiędzy Okręgi  Konsultacyjne?
  • Jaki będzie zakres złożonych wniosków?
  • Kto i gdzie będzie mógł złożyć wniosek?
  • Jak ma wyglądać weryfikacja wniosków?
  • Jak będzie przebiegać głosowanie?
Ładowanie...