• V edycja Budżetu Partycypacyjnego
 • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Co to jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 Okręgi Konsultacyjne.

W tyskim budżecie partycypacyjnym mieszkańcy zgłaszają propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w najbliższym sąsiedztwie.

Projekty weryfikowane są przez fachowców i dyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Wszystkie pomysły możliwe do wprowadzenia w życie zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Projekty, które otrzymają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu miasta na 2019 r.

Etap 1: Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

8 stycznia - 19 lutego 2018 r.

 • Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec Okręgu Konsultacyjnego.
 • Projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, tj. w  roku 2019.
 • Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta, lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste.  Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych Okręgów Konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: umtychy.pl/sit/ oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu „Centrum Balbina” przy ul. Barona 30, pok. 209.
 • Szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego.
 • Do formularza z propozycją projektu należy dołączyć listę z podpisami 15 mieszkańców danego okręgu popierających zadanie, mapkę z propozycją lokalizacji oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.
 • Projekty można zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych na stronie internetowej razemtychy.pl oraz w Punktach Konsultacyjnych.
 • Formularz z propozycją projektu można złożyć następujących punktach:
 1. Listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”,
 2. Osobiście w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49 lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209.
 3. Mailowo na adres: kontakt@razemtychy.pl
   

Etap 2: Weryfikacja zgłoszonych projektów

20 lutego – 30 kwietnia 2018 r.

Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej przez właściwe wydziały i jednostki Urzędu Miasta Tychy. Wyniki wstępnej weryfikacji są publikowane na stronie razemtychy.pl.

Etap 3: Spotkania z mieszkańcami 24 Okręgów Konsultacyjnych

7 maja – 29 czerwca 2018 r.

Zgłoszone projekty zostaną omówione podczas spotkań urzędników z autorami projektów i mieszkańcami 24 Okręgów Konsultacyjnych. W przypadku uznania projektu za niemożliwy do realizacji, autorzy projektów otrzymają wyjaśnienie i ewentualne sugestie alternatywnych rozwiązań. Na każdym spotkaniu powstanie ostateczna lista projektów, która zostanie poddana pod głosowanie.

Etap 4: Czas na promocję swoich projektów

30 czerwca – 6 września 2018 r.

Jeżeli chcesz by znajomi poparli Twoje projekty zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

Etap 5: Głosowanie mieszkańców na projekty

7 września - 21 września 2018 r.

 • W głosowaniu udział biorą mieszkańcy.
 • Głosować można osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie. Każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy poszczególne projekty.
 • Na projekty z listy dla danego Okręgu Konsultacyjnego mogą głosować wyłącznie mieszkańcy danego okręgu.
 • Głosowanie odbywa się we wszystkich okręgach jednocześnie przez 15 dni, w tym bezpośrednio i korespondencyjnie w dni robocze.
 • Projekty, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną wprowadzone do budżetu miasta i zrealizowane. 
 • Wyniki głosowania zostaną opublikowane do 5 października 2018 r. na stronie razemtychy.pl
Ładowanie...