Konsultacje 12/2023

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawu o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Informacja o wynikach konsultacji:
Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy.

BIP

W imieniu Prezydenta Miasta Tychy konsultacje przeprowadził Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

W ramach konsultacji organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących przedmiotowego projektu.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 14. 09. 2023 r. – 28.09. 2023 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy
ul. Barona 30 p. 209, 43-100 Tychy

Agata Gasz-Solik,

tel.: (32) 776 34 59, e-mail:

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  • Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
  • Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X