Konsultacje 5/2022

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

WYNIKI KONSULTACJI znajdują się na stronie BIP

W ramach konsultacji organizacje nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących przedmiotowego projektu.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 3 marca 2022 r. - 17 marca 2022 r

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Urząd Miasta Tychy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
al. Niepodległości 49

43-100 Tychy

Edyta Kokuła, Ewa Czekaj

V piętro pokój 511a,

tel. 32 776 35 11, 32 776 35 40; 

email: ,

 Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  • Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
  • Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  • odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem, pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

 strona BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X