Konsultacje 6/2021

Konsultacje projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach

Raport z przeprowadzonych konsultacji znajduje się na stronie

 

1. Tytuł projektu uchwały:
Uchwała Nr .../.../… Rady Miasta Tychy z dnia … ... r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach.

2. Czas trwania konsultacji: od 7 września 2021 r. do 19 października 2021 r.
- okres wyłożenia do publicznego wglądu od 7 września 2021 r. do 5 października 2021 r.,
- w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 (VII piętro, pokój 701) w godzinach pracy urzędu,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy → obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 2021 → sierpień)

3. Termin składania uwag do dnia 19 października 2021 r.

4. Formy konsultacji:
- wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego:
- dyskusja publiczna (spotkanie otwarte w trybie stacjonarnym i online) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego,
- możliwość składania uwag w formie:
• pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
• elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
• poczty elektronicznej wysłanej na adres: .

5. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – VII piętro, pokój 701, e-mail: , tel. 32 776 3701 / 3768.

 Wyniki

BIP

strona BIP

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X