Konsultacje 22/2019

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
3 grudnia 2019 r. – 10 stycznia 2020 r.

 • Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
  Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy
  Niepodległości 49, 43-100 Tychy, tel. (32) 776 37 01, adres mailowy:
 • Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

 1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
 2. pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
 • Informacja o wynikach konsultacji:
  Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 24 stycznia 2020 r.

 

BIP -

wszystkie dokumenty i projekt uchwały TUTAJ

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X