Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

Prezydent Miasta Tychy zaprasza do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

 Konsultacje prowadzone będą od 30 kwietnia do 13 czerwca 2019 r.zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w formie: 

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 30 kwietnia do 30 maja 2019 r. w następujących miejscach w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu lubna stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 marzec)
  • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach o godzinie 16:00,
  • składania uwag na piśmie do dnia 13 czerwca 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można złożyć w formie tradycyjnej -  do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_).

granica obszar

 

Zebrane uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół projektowy i rozpatrzone przez Prezydenta Miasta w formie Zarządzenia.

 

  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – VII piętro, pokój 701, e-mail:  , tel. 32 776 3701 / 3704.

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X