Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

Na podstawie Uchwały nr XXXII/617/2021 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy przeprowadza się konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

  1. Zasięg konsultacji

Ogólnomiejski

  1. Formy konsultacji
  • pisemna na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny Ochrony środowiska i Rolnictwa
    al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: ePUAP:/UMTychy/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • elektroniczna za pośrednictwem poczty e-mail, na adres:
  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 luty 2022r.
  1. Czas trwania konsultacji: 3 luty 2022r. - 17 luty 2022r.,
  1. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny Ochrony środowiska i Rolnictwa al. Niepodległości 49,
43-100 Tychy, tel. 32 776 38 06 email:

 

BIP

Uchwała

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X