Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji nt. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Studium dotyczy czterech obszarów.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji nt. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Studium dotyczy czterech obszarów.

1. Przedmiot konsultacji
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


2. Studium dotyczy czterech obszarów w rejonie ulic:
• Beskidzkiej, Oświęcimskiej i Goździków,
• Stefana Grota Roweckiego, Henryka Dąbrowskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Alei Jana Pawła II,
• Władysława Sikorskiego i Uczniowskiej,
• Strefowej i Lokalnej.


3. Formy konsultacji
• Spotkanie otwarte w Urzędzie Miasta Tychy – z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązkiem zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limitem uczestników wynoszącym 50 osób;
Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.
• Zbieranie uwag w formie:
- pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy;
- elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka_);
- poczty elektronicznej wysłanej na adres: .
• Rozpatrzenie uwag w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy.

4. Czas trwania konsultacji
• 13 października – 13 listopada 2020 r. – wyłożenie projektu zmiany Studium do publicznego wglądu:
- 5 listopada 2020 r. – spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, w sali 102 na I piętrze, w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w Tychach;
• 13 października – 4 grudnia 2020 r. – możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta Tychy: pisemnych na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej albo pocztą elektroniczną na adres: .
6. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, tel. 32-776-3701, 32-776-3705 email: .
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie www.razemtychy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2020 » październik).

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X