Raport z konsultacji projektu MPZP dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy - Etap I

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICĄ BESKIDZKĄ, RZEKĄ GOSTYNKĄ ORAZ GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA TYCHY - ETAP I

 Konsultacje przeprowadzono w następujących formach wynikających z zapisów art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.):

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 3 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r., w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2019 listopad)
  • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali nr 102, piętro I, godz. 16:30
  • składania uwag na piśmie do 21 stycznia 2020 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej -  do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka). 

 Materiały oraz informacje dotyczące konsultowanego projektu zamieszczono:
- w BIP Urzędu Miasta Tychy

- na stronie razemtychy.pl

- w tygodniku Twoje Tychy

- media społecznościowe

- ogłoszenia rozwieszone w dzielnicy (szkoła, przedszkole, sklep).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X