Zaproszenie do konsultacji celem zebrania opinii na temat nadania nowej nazwy ulicy - drodze wewnętrznej od Alei Marszałka Piłsudskiego

Prezydent Miasta zaprasza do konsultacji, których przedmiotem jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat nadania nowej nazwy ulicy - drodze wewnętrznej od Alei Marszałka Piłsudskiego. Propozycja nowej nazwy to "ulica Optymistów".

 Ulica znajduje się na działkach nr 2591/83, 2594/83, 2593/83, 2589/83, 2611/83 w obrębie Paprocany na karcie mapy 3 - załącznik graficzny poniżej.

 

Konsultacje prowadzone będą  od 26 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r. w niżej wymienionych formach i terminach:

1. Dyżur pracownika merytorycznego, w godzinach pracy Urzędu Miasta Tychy: piętro VI, sektor C, pokój 612

2. Składania opinii:

 - na piśmie z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia przedmiotu konsultacji, której uwaga dotyczy do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, ePUAP: /UMTychy/skrytka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

 - elektronicznie na platformie razemtychy.pl

 

Termin składania uwag do dnia 10 grudnia 2019 r.

 Szczególy dot. konsultacji znajdują się również na stronie BIP

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji

Aleja Niepodległości 49 p. 612, 43-100 Tychy

tel. (32) 776-36-12 / (32) 776-36-11

e-mail:

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X