Raport z przeprowadzonych konsultacji dot. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy

Przedmiot konsultacji: uchwała nr …/…/19 Rady Miasta Tychy z dnia … 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy”

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

  • udostępniania niezbędnej dokumentacji w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VIII piętro, pokój 805 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na stronie razemtychy.pl;
  • zgłaszania uwag w formie pisemnej i elektronicznej w trakcie trwania konsultacji. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_) lub poprzez zamieszczony formularz zgłoszeniowy na stronie razemtychy.pl.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X