Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

 

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Czym są konsultacje społeczne?


Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp.
od mieszkańców miasta, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki działań proponowanych przez Urząd Miasta i jego podmioty.

Jakie akty prawne są bezpośrednią podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie?


W przypadku konsultacji społecznych z mieszkańcami obowiązują:
ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku
ustawa samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku.
W przypadku konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi w mieście obowiązuje UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1036/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwałę można znaleźć pod linkiem: https://bip.umtychy.pl/uchwaly-rady-miasta/6884

Jakie są ogólne zasady konsultacji społecznych?

Dobra wiara
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
Powszechność
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
Przejrzystość
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
Responsywność
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
Koordynacja
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje politycznie i organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
Przewidywalność
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
Poszanowanie interesu ogólnego
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X