Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Aktualności - konsultacje społeczne

Zaproszenie mieszkańców do konsultacji Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

Prezydent Miasta Tychy zaprasza mieszkańców miasta do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy

Zapraszamy do konsultacjiprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

Prezydent Miasta Tychy zaprasza do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

 Konsultacje prowadzone będą od 30 kwietnia do 13 czerwca 2019 r.zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w formie: 

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 30 kwietnia do 30 maja 2019 r. w następujących miejscach w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu lubna stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 marzec)
  • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach o godzinie 16:00,
  • składania uwag na piśmie do dnia 13 czerwca 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można złożyć w formie tradycyjnej -  do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_).

Szczegóły ogłoszenia tutaj

Zapraszamy do konsultacji projektu miejscowego planu dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach - etap I

Prezydent Miasta Tychy zaprasza do konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach - etap I

Zapraszamy do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

 

Prezydent Miasta Tychy zaprasza do konsultacji

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ulic Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III

Prezydent Miasta Tychy zaprasza do konsultacji

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OSIEDLA WILKOWYJE W TYCHACH - etap III

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X