Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

 

Zaproszenie do konsultacji projektu planu miejscowego dla obszaru pomiędzy ul. Beskidzką a Gostynką

Prezydent Miasta zaprasza do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, a rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy - etap I w zakresie części projektu planu miejscowego oznaczonych na rysunku projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Konsultacje prowadzone będą od 10 września 2019 r. do 22 października 2019 r. w niżej wymienionych formach i terminach:

1. Spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) w dniu 3 października 2019 r. w siedzibie Urzędu, I piętro sala 101,o godzinie 17.00.

2. Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu od 10 września 2019 r. do 8 października2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 (VII piętro, pokój 701) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » wrzesień 2019)

3. Składania uwag na piśmie z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, ePUAP: /UMTychy/skrytka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Termin składania uwag jest przewidziany do dnia 22 października 2019 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki pod numerem telefonu: (32) 776-37-01/04 lub kierowanych na adres e‑mailowy: .

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X