Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III

Prezydent Miasta Tychy zaprasza do konsultacji

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OSIEDLA WILKOWYJE W TYCHACH - etap III

 

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców Tychów.

 Konsultacje prowadzone będą od 2 kwietnia do 16 maja 2019 r. zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w formie:  

  • · wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 2 kwietnia do 2 maja 2019 r. w następujących miejscach w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu lubna stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 marzec)
  • · dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Klubie MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94, godz. 16
  • · składania uwag na piśmie do dnia 16 maja 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można złożyć w formie tradycyjnej -  do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_).

Wilkowyje mapa

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy wyżej wymienionego wydziału pod numerem telefonu: (32) 776 37 01, (32) 776 37 68 lub pod adresem e‑mailowym: .

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X