Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Budżet partycypacyjny

Jak to działa w innych miastach?

Budżet partycypacyjny został wprowadzony w ponad 70 gminach i miastach w Polsce (dane z końca 2013 r.). Po raz pierwszy budżet obywatelski wprowadził Sopot w 2011 r.

Każde miasto wypracowało własny, szczegółowy model funkcjonowania budżetu. Kwoty przeznaczane na budżet wahają się od 1 do 20 mln złotych.

Tyski model budżetu partycypacyjnego

TWÓRCY

Tyski model powstał w oparciu o prace Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. W jego skład weszło 55 osób, w tym: 12 radnych Rady Miasta Tychy, 10 członków Rad Osiedli, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańcy.

METODA

Koncepcję tyskiego modelu opracowano podczas spotkań warsztatowych, które trwały od 4 lutego do 2 kwietnia 2014 r.

Zespół pracował nad następującymi kwestiami:

 • Jakie będą okręgi konsultacyjne
 • Jaki będzie podział środków finansowych pomiędzy Okręgi  Konsultacyjne?
 • Jaki będzie zakres złożonych wniosków?
 • Kto i gdzie będzie mógł złożyć wniosek?
 • Jak ma wyglądać weryfikacja wniosków?
 • Jak będzie przebiegać głosowanie?

Co to jest Budżet Partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 Okręgi Konsultacyjne.

W tyskim budżecie partycypacyjnym mieszkańcy zgłaszają propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w najbliższym sąsiedztwie.

Projekty weryfikowane są przez fachowców i dyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Wszystkie pomysły możliwe do wprowadzenia w życie zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Projekty, które otrzymają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu miasta na 2019 r.

ETAP 1: ZGŁASZANIE PROJEKTÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW

8 stycznia - 19 lutego 2018 r.

 • Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec Okręgu Konsultacyjnego.
 • Projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, tj. w  roku 2019.
 • Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta, lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste.  Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych Okręgów Konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: umtychy.pl/sit/ oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu „Centrum Balbina” przy ul. Barona 30, pok. 209.
 • Szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego.
 • Do formularza z propozycją projektu należy dołączyć listę z podpisami 15 mieszkańców danego okręgu popierających zadanie, mapkę z propozycją lokalizacji oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.
 • Projekty można zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych na stronie internetowej razemtychy.pl oraz w Punktach Konsultacyjnych.
 • Formularz z propozycją projektu można złożyć następujących punktach:
 1. Listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”,
 2. Osobiście w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49 lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209.
 3. Mailowo na adres: 
   

ETAP 2: WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

20 lutego – 30 kwietnia 2018 r.

Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej przez właściwe wydziały i jednostki Urzędu Miasta Tychy. Wyniki wstępnej weryfikacji są publikowane na stronie razemtychy.pl.

ETAP 3: SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 24 OKRĘGÓW KONSULTACYJNYCH

7 maja – 29 czerwca 2018 r.

Zgłoszone projekty zostaną omówione podczas spotkań urzędników z autorami projektów i mieszkańcami 24 Okręgów Konsultacyjnych. W przypadku uznania projektu za niemożliwy do realizacji, autorzy projektów otrzymają wyjaśnienie i ewentualne sugestie alternatywnych rozwiązań. Na każdym spotkaniu powstanie ostateczna lista projektów, która zostanie poddana pod głosowanie.

ETAP 4: CZAS NA PROMOCJĘ SWOICH PROJEKTÓW

30 czerwca – 6 września 2018 r.

Jeżeli chcesz by znajomi poparli Twoje projekty zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

ETAP 5: GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY

7 września - 21 września 2018 r.

 • W głosowaniu udział biorą mieszkańcy.
 • Głosować można osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie. Każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy poszczególne projekty.
 • Na projekty z listy dla danego Okręgu Konsultacyjnego mogą głosować wyłącznie mieszkańcy danego okręgu.
 • Głosowanie odbywa się we wszystkich okręgach jednocześnie przez 15 dni, w tym bezpośrednio i korespondencyjnie w dni robocze.
 • Projekty, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną wprowadzone do budżetu miasta i zrealizowane. 
 • Wyniki głosowania zostaną opublikowane do 5 października 2018 r. na stronie razemtychy.pl

Młodzieżowy budżet partycypacyjny

W Tychach rusza pilotażowy Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny!

Tyskie szkoły to miejsce, w których można spotkać wielu kreatywnych i zaangażowanych młodych ludzi.  To dla nich miasto uruchamia we wrześniu nowy projekt pn. Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny (MBP). Założenia do tyskiego MBP zostały wspólnie ustalone na warsztatach i debacie, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy tyskich szkół ponadpodstawowych. W ramach pilotażowej edycji MBP w budżecie miasta zabezpieczono dla młodych tyszan 30 000 złotych.

Propozycję zadań może zgłosić każdy uczeń, którego szkoła bierze udziału w tym przedsięwzięciu, pod warunkiem, że do swojego pomysłu przekona minimum 15 rówieśników, a pomysł jest zgodny ze statutem szkoły. Warto zaznaczyć, że realizacja każdego projektu wymaga od młodzieży ważnych umiejętności: diagnozowania potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych.

Współpracując z tyskimi szkołami można przekonać się jak duży jest potencjał aktywności wśród młodych tyszan – nie można go pozostawić bez wsparcia!

Do pobrania

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X