Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

 

Dziękujemy wszystkim osobom za udział w spotkaniu oraz zaangażowanie w realizację tyskiego Budżetu Obywatelskiego. Celem spotkania było wspólne ustalenie zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. w mieście Tychy.
Poniżej zamieszczamy raport ze spotkania.

Pani Iwona Bińkowska - w.z. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawiła w formie prezentacji prozycje zmian do regulaminu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego:

           1. rozdysponowanie środków finansowych pomiędzy zadania ogólnomiejskie dotyczące całego miasta oraz zadania ogólnomiejskie skierowane do określonego rejonu miasta (propozycja dwóch wariantów)

WARIANT I

 • projekty skierowane do mieszkańców całego miasta - 1 000 000,00
 • projekty dotyczące określonego rejonu miasta - 4 000 000,00 zł

Rozdysponowanie kwoty 4 000 000 zł pomiędzy określone rejony miasta przy kwocie bazowej 100 000 zł rozkłada się następująco:

DZIELNICA

LICZBA OSÓB

100 000,00 ZŁ

Wilkowyje

1988

125 925,29 zł

Mąkołowiec,Koźlina

2665

134 753,98 zł

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

4930

164 291,59 zł

Wartogłowiec,
Zwierzyniec (część wschodnia)

1316

117 161,81 zł

J-U-W

3737

148 733,81 zł

Cielmice, Osiedle Ogrodnik

1450

118 909,29 zł

Glinka, Suble

2781

136 266,72 zł

Żwaków

1697

122 130,39 zł

Stare Tychy

3154

141 130,97 zł

Paprocany, P, O1, T1,
W (część wschodnia)

8 069

205 226,95 zł

Osiedle A

3 952

151 537,60 zł

Osiedle B

8 579

211 877,81 zł

Osiedle Balbina

1891

124 660,33 zł

Osiedle C

6834

189 121,45 zł

Osiedle D

8 958

216 820,30 zł

Osiedle E

5 467

171 294,55 zł

Osiedle F, Zawiść

4 870

163 509,14 zł

Osiedle H,Ł

11 942

255 734,32 zł

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

7404

196 554,76 zł

Osiedla M, U

7323

195 498,45 zł

Osiedla N, O

7915

203 218,65 zł

Osiedle R

4026

152 502,63 zł

Osiedla T, W (część zachodnia)

6623

186 369,82 zł

Osiedla Z, Z1

5120

166 769,36 zł

 

122 691

4 000 000,00 zł

 

WARIANT II

 • 920 000,00 zł na projekty skierowane do mieszkańców całego miasta,
 • 170 000,00 zł na projekty dotyczące określonego rejonu miasta (każda dzielnica miasta otrzymuje taką samą kwotę).

  2. każdy mieszkaniec niezależnie od wieku i miejsca zameldowania może wybrać jeden projekt dotyczący całego miasta i jeden projekt dotyczący określonego rejonu miasta,
  3. minimalna liczba osób popierająca projekt, która musi zostać uzyskana, żeby wyniki głosowania zostały uznane za wiążące to: 20 osób dla projektów ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta oraz 50 osób dla projektów ogólnomiejskich dotyczących całego miasta,
  4. jedna karta do głosowania obejmująca projekty ogólnomiejskie dotyczące całego miasta oraz dotyczącego określonego rejonu miasta,
  5. czas trwania głosowania skrócony do 11 dni (od piątku do poniedziałku).

Wnioski mieszkańców

 1. Wniosek o podział obecnego rejonu R na R1 i R2 oraz M, U na oddzielne dzielnice M i U.
 1. Przeprowadzenie spotkania dla zainteresowanych mieszkańców z pracownikami jednostek i wydziałów urzędu miasta w sprawie konsultacji dla przyszłych projektów.
 1. Obecność urzędników na zakończeniu roku akademickiego UTW Tychy (czerwiec 2020), celem prezentacji głównych założeń do Budżetu Obywatelskiego 2021 i zachęcenie do głosowania we wrześniu 2020.
 1. Zwiększyć zasięg informacyjno-promocyjny w okresie głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.
 1. Podnieść wiek obywateli uprawnionych do głosowania do 18 r. ż.

Podsumowanie

 1. Mieszkańcy nie zaakceptowali żadnych z propozycji co do nowego podziału środków finansowych
  w roku 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku głosowania pozostał pierwotny podział środków finansowych, kształtujący się następująco:
 • 500 000,00 zł dla projektów ogólnomiejskich dotyczących całego miasta,
 • 4 500 000,00 zł dla projektów ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta.
 1. Mieszkańcy zaakceptowali wprowadzenie zmian w sposobie głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.
 1. Uczestnicy spotkania zaakceptowali skrócenie czasu trwania głosowania do 11 dni (początek głosowania – piątek, zakończenie głosowania – poniedziałek).
 1. Uczestnicy spotkania debatowali nad zmianami dotyczącymi liczby głosów popierających zarówno projekty ogólnomiejskie dotyczące całego miasta, jak i ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta. W wyniku głosowania, mieszkańcy zadecydowali, że minimalna liczba osób popierająca projekt, aby wyniki głosowania zostały uznane za wiążące to: 50 osób dla projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta i 15 osób dla projektów ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta.
 1. Mieszkańcy w większości opowiedzieli się za pozostawieniem kwoty bazowej, stanowiącej podstawę obliczenia wysokości środków finansowych przeznaczonych dla okręgów konsultacyjnych w wysokości 100 tys. zł.

 2. Wniosek mieszkańców o podział obecnego rejonu R oraz M, U został odrzucony większością głosów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X