Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

W związku z zakończeniem kolejnego etapu VI edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego przedstawiamy listę zadań, które pojawią się na kartach do głosowania już we wrześniu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszyskim mieszkańcom za udział w spotkaniach dyskusyjnych dot. złożonych projektów oraz za poświęcony czas i zaangażowanie w poprawę jakości życia w naszym mieście.

Lista projektów dotycząca określona rejonu miasta

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Koszt zadania

Miejsce realizacji

1.

Frajda kulturalna – półkolonie dla dzieci
w Wilkowyjach

Renata Bartecka - Grochla

45 000 zł

Wilkowyje

2.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia promujące zdrowy styl życia

Renata Bartecka - Grochla

12 800 zł

Wilkowyje

3.

Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Wilkowyj

Renata Bartecka - Grochla

42 000 zł

Wilkowyje

4.

Festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach

Magdalena Stencel

18 000 zł

Wilkowyje

5.

Zagospodarowanie terenu MCK Wilkowyje
przy ul. Szkolnej 94

Magdalena Stencel

34 500 zł

Wilkowyje

6.

Warsztaty dla aktywnego seniora

Magdalena Stencel

27 000 zł

Wilkowyje

1.

Zakup i montaż wiat przystankowych
na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

50 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

2.

Spotkania integracyjne dla seniorów

Sławomir Sobociński

21 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

3.

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

20 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

1.

Budowa siłowni plenerowej
na skwerze Tulipanów

Agnieszka Bożek

148 500 zł

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

2.

Kino letnie w Czułowie

Agnieszka Bożek

16 000 zł

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

3.

Dzień Seniora na Czułowie

Grzegorz Praus

6 000 zł

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

4.

Mikołajki na Czułowie

Jadwiga Gnela

12 000 zł

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

5.

Dzień Dziecka na Czułowie

Elżbieta Bernatt

12 000 zł

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

6.

Montaż radaru edukacyjnego
przy ul. Katowickiej

Grzegorz Praus

60 000 zł

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

1.

Nasadzenia na rondzie
przy ulicach Goździków i Skotnica

Gertruda Machulec

20 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

2.

W oczekiwaniu na autobus – montaż ławki
na przystanku przy ul. Cmentarnej

Grzegorz Stachoń

3 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

3.

W oczekiwaniu na autobus – montaż ławki
na przystanku przy ul. Goździków

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

3 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

4.

Dzień Seniora na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń

6 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

5.

Montaż lustra drogowego przy ul. Czarnej 42-62

Grzegorz Stachoń

5 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

6.

Festyn rodzinny na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń

21 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

7.

Dzień Dziecka na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

15 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

8.

Mikołajki na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń

13 525 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

9.

Półkolonie letnie na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń

36 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

1.

Renowacja krzyża przy ul. Oświęcimskiej

Halina Kocurek

68 000 zł

J-U-W

2.

Budowa placu zabaw przy ul. Przejazdowej

Beata Worach

163 963 zł

J-U-W

3.

Spotkania integracyjne - Dni Seniora na JUW-e

Lidia Gajdas,
Edyta Danielczyk

12 000 zł

J-U-W

4.

Doposażenie pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8

Lidia Gajdas

40 000 zł

J-U-W

5.

Budowa trybuny na boisku przy ul. Jaroszowickiej

Marek Demko

80 000 zł

J-U-W

6.

Rodzinna Majówka na JUW-e

Edyta Danielczyk

30 000 zł

J-U-W

7.

Półkolonie zimowe na JUW-e

Edyta Danielczyk

18 000 zł

J-U-W

8.

Półkolonie letnie na JUW-e

Edyta Danielczyk

36 000 zł

J-U-W

9.

Kino plenerowe na JUW-e

Edyta Danielczyk

16 000 zł

J-U-W

10.

Festyn osiedlowy na JUW-e

Michał Walczak

42 500 zł

J-U-W

11.

Montaż bezpiecznej nawierzchni
na placu zabaw przy ul. Miodowej

Łukasz Drob

110 000 zł

J-U-W

1.

Remont chodników przy ul. Cielmickiej

Elżbieta, Tadeusz Kopyto

124 818 zł

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

2.

Budowa oświetlenia przy ul. Jankowickiej

Krzysztof Niemczyk

61 000 zł

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

3.

Budowa chodnika przy ul. Jedności 42-52

Stanisław Kostka

124 818 zł

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

1.

Remont parkingu przy ul. Borowej 84

Karina Wybraniec

100 000 zł

Glinka, Suble

2.

Doposażenie placu zabaw w Parku Suble

Michał Kasperczyk

147 600 zł

Glinka, Suble

3.

Hamaki miejskie w Parku Suble

Michał Kasperczyk

47 600 zł

Glinka, Suble

1.

Budowa parkingu i chodnika
przy ul. Jaśkowickiej 19-21

Olga Targosz-Salata

120 000 zł

Żwaków

2.

Warsztaty aktywnego seniora na Żwakowie

Barbara Jusiak

9 046 zł

Żwaków

1.

Z wodą za pan brat - nauka pływania
dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

5 000 zł

Stare Tychy

2.

Ruch to zdrowie

Zofia Wróbel

13 600 zł

Stare Tychy

3.

Starotyski Dzień Dziecka

Dariusz Wencepel

12 384 zł

Stare Tychy

4.

Starotyski Festyn

Dariusz Wencepel

29 000 zł

Stare Tychy

5.

Starotyski Dzień Seniora

Dariusz Wencepel

7 000 zł

Stare Tychy

6.

Remont chodnika przy ul. Wieczorka

Dariusz Wencepel

80 000 zł

Stare Tychy

7.

Zajęcia samoobrony dla kobiet

Dariusz Wencepel

7 000 zł

Stare Tychy

1.

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-100
po stronie północnej

Sebastian Zupok

181 125 zł

Paprocany, P, O1,
T1, W (część wschodnia)

2.

Nasadzenia przy ul. Prostej i ul. Junaków

Sebastian Zupok

18 500 zł

Paprocany, P, O1,
T1, W (część wschodnia)

3.

Remont chodnika przy ul. Hutniczej
i ul. Wieniawskiego

Michał Rutecki

57 100 zł

Paprocany, P, O1,
T1, W (część wschodnia)

4.

Remont chodnika przy ul. Poziomkowej
(od Klasztoru) do posesji nr 12 (piekarnia)

Mikołaj Figlarski

51 800 zł

Paprocany, P, O1,
T1, W (część wschodnia)

5.

Budowa chodnika przy ul. Prostej
od skrzyżowania z ul. Paprocańską
do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

Roman Wygrabek

90 000 zł

Paprocany, P, O1,
T1, W (część wschodnia)

6.

Budowa parkingu przy ul. Jagiełły

Adam Długajczyk

60 000 zł

Paprocany, P, O1,
T1, W (część wschodnia)

1.

Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz  pl. św. Anny 1-3d

Katarzyna Pluta,
Ewa Kustwan – Mróz,
Marek Bywalec

120 000 zł

Osiedle A

2.

Zagospodarowanie podwórka przy ulicach:
Wojska Polskiego 5-7 i Arkadowej 6-8

Ryszard Seweryn

157 643 zł

Osiedle A

3.

Dzień Dziecka na os. A

Marcin Szyja

10 000 zł

Osiedle A

4.

Dzień Seniora na os. A

Marcin Szyja

6 000 zł

Osiedle A

5.

Aktywne A – cykliczne warsztaty
dla mieszkańców osiedla A

Marcin Szyja

31 643 zł

Osiedle A

6.

Nasadzenia na ulicach: Budowlanych, Asnyka i Andersa

Katarzyna Bizacka

144 400 zł

Osiedle A

1.

Zagospodarowanie podwórka
przy al. Bielskiej 36-40 i ul. Budowlanych 2-6

Karol Pielarz,
Lucjan Gołąb

246 840 zł

Osiedle B

2.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Batorego 15-27 i ul. Bibliotecznej 17-21

Jacek Adamus

246 840 zł

Osiedle B

3.

Budowa parkingu przy ul. Brzozowej 3-13

Dagmara Mrozowska

246 840 zł

Osiedle B

4.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33

Jakub Cikała

196 840 zł

Osiedle B

5.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Bocheńskiego 23-29

Szymon Borczyk

50 000 zł

Osiedle B

6.

Piknik rodzinny na os. B

Joanna Dziewońska

20 000 zł

Osiedle B

1.

Kocie oczka - montaż oznakowania świetlnego
przy progach zwalniających na Balbinie

Tomasz Budziosz

20 000 zł

Osiedle Balbina

2.

Półkolonie na Balbinie

Marcin Kuśmierz

63 700 zł

Osiedle Balbina

1.

Budowa wiat śmietnikowych przy al. Bielskiej
i ul. Czystej 3-13

Cecylia Mazur

170 000 zł

Osiedle C

2.

Budowa wiat śmietnikowych
przy al. Niepodległości, ul. Cyganerii, ul. Ciasnej

Andrzej Dobrzyniecki,
Jacek Celiński,
Adrian Samsonik

216 972 zł

Osiedle C

1.

Więcej drzew na os. D -nasadzenie drzew
przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Darwina

Michał Lorbiecki

16 200 zł

Osiedle D

2.

Remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego 85

Lucjan Budzeń

253 327 zł

Osiedle D

3.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Dębowej 42-48

Piotr Pluta,
Adrian Słany

237 127 zł

Osiedle D

1.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68

Ewa, Przemysław Łasut

82 974 zł

Osiedle E

2.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 26-42

Krystyna Handzel

70 000 zł

Osiedle E

3.

Gdy kochasz sport – festyny na os. E

Michał Kania

40 600 zł

Osiedle E

1.

Remont parkingu oraz  drogi przeciwpożarowej
przy ul. Wyszyńskiego 22-28

Magdalena Góra

162 356 zł

Osiedle F, Zawiść

2.

Rodzinny festyn na terenie SP nr 18
przy ul. Fitelberga 8

Małgorzata Król

12 000 zł

Osiedle F, Zawiść

3.

Spotkania integracyjn dla tyskich seniorów

Lidia Gajdas

9 000 zł

Osiedle F, Zawiść

1.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Legionów Polskich 15-19

Izabela Demska -Ćwiertka

174 000 zł

Osiedla K, L,
Cztery Pory Roku

2.

Strefa Chiloutu - zakup i montaż leżaków
na osiedlu Cztery Pory Roku

Piotr Solik

82 000 zł

Osiedla K, L,
Cztery Pory Roku

3.

Wyskocz na Miasto - budowa parkour 
na osiedlu Cztery Pory Roku

Patryk Glinka

147 000 zł

Osiedla K, L,
Cztery Pory Roku

4.

Akcja Reaktywacja – doposażenie placu zabaw
przy ul. Kubicy

Małgorzata Zawiślak,
Krzysztof Woźniak

118 000 zł

Osiedla K, L,
Cztery Pory Roku

5.

Imprezy integracyjne dla mieszkańców
osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Patrycja Kosowska – Pawłowicz,
Aleksandra Pabian,
Krzysztof Woźniak,
Michał Kasperczyk

25 000 zł

Osiedla K, L,
Cztery Pory Roku

6.

Park Kalisteniczny przy osiedlu Cztery Pory Roku

Mateusz Styrc

137 000 zł

Osiedla K, L,
Cztery Pory Roku

7.

Rajd rowerowy

Krzysztof Woźniak,
Michał Kasperczyk

7 500 zł

Osiedla K, L,
Cztery Pory Roku

1.

Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

Anna Banaś

225 342 zł

Osiedla M, U

2.

Remont chodnika przy ul. Uczniowskiej 12-22

Jan Bednarz

132 500 zł

Osiedla M, U

3.

Remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II
od ronda Polonia do ronda Cassino

Ewa Miętkiewicz

199 500 zł

Osiedla M, U

1.

Remont chodników przy ul. Nałkowskiej

Piotr Lada

235 474 zł

Osiedla N, O

1.

Remont parking przy ul. Reymonta 25-42

Henryk Radwański

168 910 zł

Osiedle R

2.

Budowa parkingu przy ul. Rodakowskiego
i ul. Jaśkowickiej

Janusz Suchan

168 910 zł

Osiedle R

1.

Remont nawierzchni parkingu
przy ul. Wieniawskiego i ul. Witosa

Anna Łodyga

100 000 zł

Osiedla T, W (część zachodnia)

2.

Budowa ciągów pieszych przy ul. Tołstoja

Józef Wilczek

213 360 zł

Osiedla T, W (część zachodnia)

1.

Ekologiczy Ekran - nasadzenia zieleni na os. Z, Z1

Rafał Żelazny

45 000 zł

Osiedla Z, Z1

2.

Budowa i remont chodników
przy ośrodku wypoczynkowym Paprocany

Janusz Wróbel

142 635 zł

Osiedla Z, Z1

 

Lista projektów dotycząca całego miasta

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Koszt zadania

1.

Zakup i montaż trybun przy boisku przy ul. Andersa 22

Marcin Kuśmierz

80 000 zł

2.

Miejska impreza dla młodzieży

Mikołaj Figlarski,
Magdalena Kilian,
Tomasz Budziosz,
Michał Kania

180 000 zł

3.

Relacja zamiast przemocy warsztaty dla mieszkańców

Anna Żakiewicz

75 000 zł

4.

Aktywna rodzinka cykl wydarzeń kulturalno – rekreacyjnych dla mieszkańców

Joanna Dziewońska

35 000 zł

5.

Młode talenty - organizacja wojewódzkiego konkursu artystycznego

Michał Glenszczyk

13 000 zł

6.

Atletyka dla każdego - zagospodarowanie terenuprzy I LO przy ul. Korczaka 6

Jarosław Grabowski,
Marcin Nycz

434 000 zł

7.

Budowa siłowni plenerowej na terenie SSP nr 19 przy al. Niepodległości 190

Agnieszka Bożek

200 000 zł

8.

Budowa sensorycznego placu zabaw
na terenie Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej 41

Beata Kopko

164 700 zł

9.

Budowa placu zabaw na tereniePrzedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja 5

Krzysztof Kondratowicz

313 000 zł

10.

Doposażenia placu zabaw Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

Ewelina Jaworek

79 500 zł

11.

Plac sensoryczny na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego 2

Marcin Szyja

112 300 zł

12.

Aktywna Strefa sportowa na terenie SP nr 35 przy ul. Piłsudskiego 35
budowa bieżni, skoczni i strefy street workout

Bartłomiej Cieślak

300 000 zł

13.

Budowa sceny plenerowej na terenie ZSS nr 8 przy ul. Edukacji 21

Agnieszka Markiewicz

385 000 zł

14.

Sensoryczny plac zabaw na tereniePrzedszkola nr 2 przy ul. Leśnej 66

Karolina Wawrzoła

210 000 zł

15.

Pszczoły głosu nie mają, dzieci pomagają - cykl warsztatów dla dzieci

Grzegorz Wańczyk

11 000 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X