Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Wstępna weryfikacja wniosków złożonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2020 r. - projekty ogólnomiejskie dotyczące całego miasta

 

Tyski Budżet Obywatelski na rok 2020

Wstępna Weryfikacja Zadań

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Ocena

Uwagi

1.

Budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej
wzdłuż potoku Tyskiego

Martin Mokwa

500 000 zł

wstępnie negatywna

realizacja zadania ze w względu na jego obszerny zakres oraz wysoki koszt nie jest możliwa w ramach budżetu partycypacyjnego

2.

  Budowa rowerowego    toru przeszkód
w Wilkowyjach

Renata Bartecka-Grochla

270 000 zł

negatywna

zbyt mała powierzchnia działek do proponowanej wielkości toru. Brak zgody na lokalizację toru rowerowego właściciela sąsiednich działek. Lokalizacja bezpośrednio przy bardzo wąskiej drodze wewnętrznej przy ul. Wiejskiej

3.

Wynajęcie sceny, oświetlenia i ochrony dla 28 finału WOŚP

Dariusz Greiner

20 000 zł

negatywna

zadanie ze względu na charakter projektu nie jest możliwe do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego (wsparcie Miejskiego Centrum Kultury)

4.

Budowa ścieżki rowerowej, chodnika
i parkingu
przy ul. Jaśkowickiej

Zbigniew Bogdziun

450 000 zł

wstępnie negatywna

ograniczenie zakresu zadania oraz zmniejszenie kwoty zadania do 168 910 zł oraz przesunięcie projektu do puli zadań o charakterze rejonowym

5.

Wykonanie wyciągu narciarskiego
oraz nawierzchni igielitowej na górce
w Parku Jaworek

Marek Gołosz

500 000 zł

negatywna

zadanie niemożliwe do zrealizowania z względu na brak zgodności z kompleksową koncepcją zagospodarowania terenu Parku Jaworek, w tym proponowanej górki

6.

Spotkania integracyjne
dla tyskich seniorów

Lidia Gajdas

15 000 zł

wstępnie negatywna

ze względu na swój charakter projekt zostaje przesunięty do puli zadań o charakterze rejonowym. Zmniejszenie kwoty zadania do 9 000 zł

7.

Zakup i montaż trybun przy boisku
przy ul. Andersa 22

Marcin Kuśmierz

70 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 80 000 zł

8.

Dzień Czekolady

Mikołaj Figlarski,
Magdalena Kilian,
Tomasz Budziosz

332 535 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu zadania oraz kwoty projektu do 150 000 zł.

Zmiana tytułu imprezy. Sugeruje się połączenie imprezy z zadaniem "Graffiti, kultura i sport – festyn sportowo-rekreacyjny" z osiedla E

9.

Relacja zamiast przemocy
warsztaty dla mieszkańców

Anna Żakiewicz

74 920 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania zgodnie z potrzebami wskazanymi przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, tak by program spełniał standardy programów podnoszących kompetencje rodzicielskie w zakresie profilaktyki uzależnień

10.

Śląskie Ślady
wycieczki na terenie Śląska

Bożena Saczek

11 234 zł

negatywna

zadanie ze względu na charakter projektu nie jest możliwe do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego

11.

Aktywna rodzinka
cykl wydarzeń kulturalno – rekreacyjnych dla mieszkańców

Joanna Dziewońska

49 850 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu projektu do zadań odbywających się w mieście

12.

Młode talenty organizacja wojewódzkiego konkursu artystycznego

Michał Glenszczyk

12 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 13 000 zł

13.

Budowa ścieżek treningowych
do biegów
z przeszkodami

Maciej Magdzik

40 000 zł

negatywna

zadanie niemożliwe do zrealizowania z względu na brak zgodności z kompleksową koncepcją zagospodarowania terenu dzikiej plaży, pozostałe dwie lokalizacje nie są brane pod uwagę z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu

14.

Zajęcia sportowe na siłowni
dla mieszkańców

Sebastian Szut

73 000 zł

negatywna

zadanie ze względu na charakter projektu nie jest możliwe do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego (podobne działania prowadzone są przy współfinansowaniu budżetu miasta w ramach dotacji na rozwój sportu w mieście Tychy)

15.

Budowa zagrody edukacyjnej
w Parku Północnym

Dawid Kołodziejczy,
Paweł Janas

500 000 zł

negatywna

zadanie niemożliwe do zrealizowania z względu na brak zgodności z kompleksową koncepcją zagospodarowania terenu Parku Północnego

16.

Budowa zadaszenia wejścia do ZSP nr 1
przy ul. Leśnej 66

Aleksandra Zdziebko

20 000 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

17.

Wymiana części ogrodzenia
przy ZSP nr 1
przy ul. Leśnej 66

Aleksandra Zdziebko

73 800 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

18.

Malowanie elewacji budynku ZSP nr 2
przy ul. Jedności 51

Bogumiła Wieczorek

105 000 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

19.

Atletyka dla każdego
zagospodarowanie
terenu przy I LO
przy ul. Korczaka 6

Jarosław Grabowski,
Marcin Nycz

355 570 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 433 900 zł

20.

Budowa siłowni plenerowej
na terenie SSP nr 19
przy al. Niepodległości 190

Agnieszka Bożek

150 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 200 000 zł

21.

Budowa sensorycznego placu zabaw
na terenie Przedszkola nr 9
przy ul. Brzozowej 41

Beata Kopko

144 243 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania   164 700 zł

22.

Nasadzenia w ogrodzie Przedszkola nr 29
przy ul. Hubala 29

Agnieszka Borecka

83 850 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

23.

Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21
przy ul. Zelwerowicza 21

Marcin Gołka

47 660 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

24.

Zakup oczyszczaczy powietrza
dla Przedszkola nr 21
przy ul. Zelwerowicza 21

Marcin Gołka

64 000 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

25.

Doposażenie placu zabaw
Przedszkola nr 17
przy ul. Tołstoja 5

Krzysztof Kondratowicz

254 468 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 313 200 zł

26.

Budowa podjazdu
do Przedszkola nr 17
przy ul. Tołstoja 5

Krzysztof Kondratowicz

40 000 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

27.

Zakup sprzętu multimedialnego
oraz organizacja warsztatów
w Przedszkolu nr 3
przy ul. Paprocańskiej 156

Maria Matonóg

55 701 zł

wstępnie negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

28.

Doposażenia placu zabaw
Przedszkola nr 12
przy ul. Czarnieckiego 5

Ewelina Jaworek

62 058 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 79 500 zł

29.

Montessoriański ogród zmysłów doposażenie placu zabaw
Przedszkola nr 14
przy ul. Cyganerii 33

Sylwia Bryńska

278 400 zł

negatywna

ze względu na drzewostan znajdujący się na terenie przedszkola , zadanie musi być etapowane i w związku z tym nie ma możliwości zrealizowania go w ramach budżetu partycypacyjnego

30.

Plac sensoryczny na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego 2

Marcin Szyja

97 459 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 112 300 zł

31.

Aktywna Strefa sportowa
na terenie SP nr 35
przy ul. Piłsudskiego 35, budowa bieżni, skoczni i strefy street, workout

Bartłomiej Cieślak

250 000 zł

wstępnie negatywna

ze względu na konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego brak możliwości zrealizowania zadania w ciągu jednego rok

32.

Remont nawierzchni
na terenie ogrodu Przedszkola nr 22
przy ul. Dąbrowskiego 85

Aneta Kopytek

30 000 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

33.

Budowa sceny plenerowej na terenie
ZSS nr 8
przy ul. Edukacji 21

Agnieszka Markowicz

281 280 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania   do 385 000 zł

34.

Rodzinny festyn na terenie SP nr 18
przy ul. Fitelberga 8

Małgorzata Król

12 000 zł

negatywna

ze względu na swój charakter projekt zostaje przesunięty do puli zadań o charakterze rejonowym

35.

Sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 2
przy ul. Leśnej 66

Karolina Wawrzoła

124 572 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 210 000 zł

36.

Pszczoły głosu nie mają, dzieci pomagają
- cykl warsztatów dla dzieci

Grzegorz Wańczyk

7 500 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 11 000 zł

37.

Zielona ławeczka zagospodarowanie
patio SP nr 18
przy ul. Fitelberga 8

Bożena Saczek

89 270 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

38.

Zakup i montaż ławek na terenie SP nr 14
przy ul. Brzozowej 24

Martyna Covey

11 600 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogu dotyczącego ogólnodostępności, który musi spełniać projekty realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X