Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Już 21 stycznia rusza VI edycja Budżetu Partycypacyjnego


W poniedziałek 21 stycznia rozpoczyna się zgłaszanie projektów do szóstej edycji Budżetu Partycypacyjnego.

 

Po raz pierwszy projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach:

1. Zadania dotyczące ogółu mieszkańców, tzn. projekty, które:

  • skierowane są do mieszkańców całego miasta,
  • ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 Okręgi Konsultacyjne,
  • dotyczą placówek oświatowych,

2. zadania dotyczące określonego rejonu miasta, tzn. projekty, które mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z Okręgów Konsultacyjnych.

Projekt ogólnomiejski dotyczący mieszkańców całego miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 40 mieszkańców, natomiast projekt ogólnomiejski dotyczący określonego rejonu miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców.

Ogólna pula środków finansowych zostanie rozdysponowana następująco:

  • 500.000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
  • 4 500.000,00 zł na projekty o charakterze lokalnym.

Propozycje swoich projektów będzie można składać do 25 lutego br. Następnie projekty będą weryfikowane i sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta Tychy. Wyniki wstępnej weryfikacji będą znane do końca kwietnia 2019 r.

W szóstej edycji każdy mieszkaniec może zgłosić projekty niezależnie od miejsca zameldowania. Tak jak poprzednio głosować będą mogły również dzieci.

Swój projekt może zgłaszać każdy mieszkaniec niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Jednak trzeba przestrzegać kilku zasad:

  • projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, w tym przypadku roku 2020,
  • szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego, lub dla projektów ogólnomiejskich,
  • jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: https://sit.umtychy.pl/gpt4/?profile=6023 oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu „Centrum Balbina" przy ul. Barona 30, pok. 209,
  • do formularza z propozycją projektu należy dołączyć listę z podpisami mieszkańców popierających zadanie, mapkę z propozycją lokalizacji, uchwałę wspólnoty mieszkaniowej lub zgodę spółdzielni mieszkaniowej na realizację zadania, jeżeli zadanie zlokalizowano na terenie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.

Projekty można zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych na stronie internetowej razemtychy.pl oraz w Punktach Konsultacyjnych.

Formularz z propozycją projektu można złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209 lub w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49, mailowo na adres: oraz listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny/Obywatelski".
Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy przy wypełnieniu wniosku, chcą porozmawiać na temat swoich pomysłów lub szczegółowo poznać procedurę VI edycji zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia mieszczącego się przy ul. Barona 30 pok. 209.

plakat a4

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X