Konsultacje Regulaminu VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Zakończyliśmy zbieranie propozycji zmian do regulaminu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło kilkanaście uwag. Autorzy propozycji otrzymali już odpowiedzi dla Państwa przygotowaliśmy poniższe podsumowanie.

Najwięcej propozycji dotyczyło ponownego rozważenia podziału miasta na okręgi. Tego typu zmiana wymaga szerszych konsultacji z wszystkimi mieszkańcami miasta. Wynika to z faktu, że kwota do wykorzystania na realizację innych projektów w danym rejonie zostałaby zmieniona. Ponadto skonsultowania wymaga również kwota bazowa, gdyż od niej uzależniona jest wysokość środków finansowych przypadających dla każdego okręgu. Dlatego na chwilę obecną pozostajemy przy aktualnym podziale miasta. Propozycja będzie możliwa do skonsultowania i przedyskutowania z mieszkańcami wszystkich okręgów po ustąpieniu epidemii.

Kolejna propozycja dotyczyła zabezpieczenia środków finansowych na regularną kontrolę i konserwację obiektów i urządzeń, zrealizowanych w ramach BO po okresie gwarancji. Zagwarantowanie środków na bieżące utrzymanie urządzeń spowodowałoby zmniejszenie kwoty przeznaczonej na realizację zadań. Dlatego bieżącym utrzymaniem oraz usuwaniem usterek po okresie gwarancji zajmuje się miasto.

Mieszkańcy poprosili, by w regulaminie placów zabaw czy siłowni zamieścić numer telefonu do zarządcy, pod który można zgłaszać usterki, które wystąpią podczas eksploatacji sprzętów. Nie każdy wie, ale w mieście funkcjonuje internetowa platforma do zgłaszania awarii i usterek na terenie gminy. Każdy problem związany z placami zabaw, siłowniami miejskimi itp. można zgłosić na stronie zglosusterke.umtychy.pl. Z naszej strony zobowiązaliśmy się, że do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i spółdzielni mieszkaniowych prześlemy informację o platformie z prośbą o jej rozpowszechnienie wśród mieszkańców.

W piśmie do spółdzielni zostanie również zawarta prośba o przekazywanie informacji o wszystkich projektach, które na danym terenie zostaną zakwalifikowane do głosowania. Mamy nadzieję, że to pozwoli uniknąć w przyszłości sytuacji, w których autorzy niektórych projektów są pomijani w promocji.

Wpłynęła również propozycja zmiany sposobu głosowania na taki, w którym na projekty z danego okręgu mogliby głosować tylko mieszkańcy tego okręgu. Argumentowano, że tylko oni najlepiej wiedzą czego w danym rejonie miasta brakuje. Zgodnie z zapisami ustawy zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą mieć charakter ogólnomiejski – dlatego każdy mieszkaniec, niezależnie od miejsca zamieszkania ma prawo zdecydować na jaki projekt i w jakiej części miasta chce zagłosować. Dzięki temu mieszkańcy danego osiedla mogą pozyskać głosy również wśród członków rodziny czy znajomych mieszkających w innej części miasta, ale korzystających z infrastruktury osiedla np. podczas odwiedzin. W głosowaniu uczestniczyć mogą wszyscy tyszanie bez względu na wiek.

Kilka zapytań dotyczyło list rankingowych projektów wygrywających w głosowaniu. Zasada, że w pierwszej kolejności wygrywają projekty, które otrzymały najwięcej głosów, a następnie te, które są możliwe do sfinansowania w całości, jest stosowana od pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego i jest przejrzysta dla wszystkich. Jest ona również poparta w opinii prawnej.

Ostatnia z propozycji zmiany dotyczyła aktualizacji szacunkowych kosztorysów po głosowaniu. Proszono, by podczas przekazywania zadań do budżetu można było zrezygnować z realizacji części projektu tak, aby zmieścił się w proponowanej kwocie. Napięty harmonogram Budżetu Obywatelskiego uniemożliwia realizację tej propozycji. Czas pomiędzy zliczeniem głosów a przekazaniem zadań do Skarbnika Miasta w celu wpisania do projektu budżetu jest bardzo krótki - niewystarczający, by dokonać ponownej weryfikacji zadań pozostałych na danych osiedlach projektów.

Dlatego przeznaczmy pozostałą po głosowaniu w rejonach kwotę na zadania ogólnomiejskie, skierowane do wszytkach tyszan.

Autorom wszystkich propozycji jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

20200204 080944

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X