Podziękowania za udział w spotkaniu

Poniedziałek, 5 listopada, 2018

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tyskiego Budżetu Partycypacyjnego za udział w spotkaniu, którego celem było wspólne ustalenie zasad regulaminu przeprowadzania Budżetu od 2020 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o samorządzie gminnym. Według nowych przepisów w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, a jego wysokość nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków gminy z poprzedniego roku. Ponadto, środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Natomiast rada gminy nie może usuwać z budżetu gminy ani zmieniać w istotnym stopniu zadań wybranych przez mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy uwagi mieszkańców wniesione do regulaminu nowej edycji Budżetu Obywatelskiego na spotkaniu w dniu 25 października:

1. Mieszkańcy złożyli pisemny wniosek do prezydenta Miasta Tychy o zwiększenie kwoty wydzielanej rocznie na Budżet Obywatelski z budżetu miasta Tychy z 5 mln zł do 7 mln złotych.

2. Uczestnicy spotkania zaakceptowali propozycję realizacji w roku 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego zadań wyłącznie o charakterze ogólnomiejskim oraz wprowadzenie następującego podziału ww. zadań na:

zadania dotyczące ogółu mieszkańców,  tzn. projekty, które:

  • skierowane są do mieszkańców całego miasta,
  • ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 okręgi konsultacyjne,
  • dotyczą placówek oświatowych

zadania dotyczące określonego rejonu miasta, tzn. projekty, które mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z dotychczasowych okręgów konsultacyjnych.

3. Mieszkańcy w większości opowiedzieli się za przyjęciem kwoty bazowej, stanowiącej podstawę obliczenia wysokości środków finansowych przeznaczonych dla okręgów konsultacyjnych w wysokości 100 tys. zł.

4. Uczestnicy spotkania zaakceptowali zapisy wprowadzające zmiany dot. składania oraz głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

5. Mieszkańcy w większości opowiedzieli się za wprowadzeniem minimalnej liczby punktów dla projektów, która musi zostać przyznana na zadanie, żeby wyniki głosowania zostały uznane za wiążące wynosi:

  • 400 - dla projektów dotyczących całego miasta,
  • 100 - dla projektów dotyczących określonego rejonu miasta (wcześniej zaproponowano 150 pkt) 

6. Mieszkańcy okręgu (Paprocany, Osiedla: P, O1, T1, W (część wschodnia) zadeklarowali przedstawienie propozycji nowego podziału ww. okręgu.

 

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05 060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Ładowanie...