Lista projektów do głosowania

Piątek, 6 lipca, 2018

Poniżej zamieszczamy listę projektów zgłoszonych przez mieszkańców na 2019 r., które przeszły pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną.

Wszystkim autorom i mieszkańcom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i aktywny udział w spotkaniach.

 

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1  Wilkowyje (142 128 zł)

1

Aleksandra Zdziebko

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

30 028 zł

2

Magdalena Stencel

Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora

47 000 zł

3

Renata Bartecka-Grochla

Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

18 596 zł

4

Renata Bartecka-Grochla

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia

16 500 zł

5

Renata Bartecka-Grochla

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

30 000 zł

2  Mąkołowiec, Koźlina (156 475 zł)

1

Arkadiusz Król

Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów

106 000 zł

2

Arkadiusz Król

Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu

11 700 zł

3

Sławomir Sobociński

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

4

Sławomir Sobociński

Spotkania integracyjne dla seniorów

15 000 zł

3  Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) (204 473 zł)

1

Agnieszka Bożek

Półkolonie letnie w Czułowie

35 000 zł

2

Agnieszka Bożek

Kino letnie w Czułowie

12 000 zł

3

Agnieszka Bożek

Doposażenie Skweru Tulipanów

85 000 zł

4

Jadwiga Gnela

Mikołajki na Czułowie

10 000 zł

5

Elżbieta Bernatt

Dzień Dziecka na Czułowie

12 000 zł

6

Grzegorz Praus

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

54 473 zł

7

Arkadiusz Chrobaczyński

Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24

170 000 zł

4  Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)  (127 887 zł)

1

Grzegorz Stachoń

Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek
i ul. Dziewanny

2 800 zł

2

Grzegorz Stachoń

Osiedlowy Dzień Seniora

6 000 zł

3

Grzegorz Stachoń

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec

20 000 zł

4

Grzegorz Stachoń

Festyn rodzinny - integracja mieszkańców
w dzielnicy Wartogłowiec

15 500 zł

5

Grzegorz Stachoń

Progi zwalniające na ul. Marzanny

65 000 zł

6

Grzegorz Stachoń

Wybrukowanie zatoki autobusowej
na ul. Paproci

90 000 zł

7

Grzegorz Stachoń

Modernizacja tablicy informacyjnej
przy ul. Dzwonkowej

3 000 zł

8

Grzegorz Stachoń

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Marzanny
i ul. Jaskrów

5 000 zł

5  Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele (179 192 zł)

1

Izabela Kempa

Budowa chodnika przy ul. Poprzecznej

160 000 zł

2

Lidia Gajdas

Bawmy się wszyscy razem - festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka

39 000 zł

3

Lidia Gajdas

Remont Klubu MCK Urbanowice

80 000 zł

4

Edyta Danielczyk

Wakacyjne kino dla widzów w każdym wieku

17 500 zł

5

Edyta Danielczyk

Majówka – festyn na JUW-e

15 000 zł

6

Edyta Danielczyk

Dzień seniora na JUW-e

6 000 zł

7

Edyta Danielczyk

Półkolonie zimowe na JUW-e

18 000 zł

8

Edyta Danielczyk

Półkolonie letnie na JUW-e

27 000 zł

9

Edyta Danielczyk

Umieszczenie na pomniku napisu upamiętniającego mieszkańców Urbanowic – uczestników I Powstania Śląskiego

15 000 zł

10

Marek Demko

Budowa oświetlenia boiska
przy ul. Jaroszowickiej

137 000 zł

6  Cielmice, Osiedle Ogrodnik (130 727 zł)

1

Elżbieta i Tadeusz Kopyto

Wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Cielmickiej

65 350 zł

2

Elżbieta i Tadeusz Kopyto

Montaż ławek solarnych przy ul. Jedności
i ul. Cielmickiej

44 000 zł

3

Sandra Wilczek

Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2
przy ul. Jedności

125 000 zł

7  Glinka, Suble (158 933 zł)

1

Krystyna Grońska

Budowa azylu dla pieszych oraz miejsc postojowych przy
ul. Harcerskiej

90 000 zł

2

Krystyna Grońska

Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej

30 000 zł

3

Krystyna Grońska

Remont chodników przy ul. Harcerskiej
i ul. Hetmańskiej

70 000 zł

4

Magdalena Kasperczyk

Budki dla ptaków w Parku Suble

4 500 zł

5

Magdalena Kasperczyk

100 wonnych bzów i jaśminów

11 000 zł

8  Żwaków (135 961 zł)

1

Ewelina Jagniątkowska

Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych
na Żwakowie

74 000 zł

2

Marek Gołosz

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Nowej i ul. Zgody

45 000 zł

9  Stare Tychy (166 837 zł)

1

Dariusz Wencepel

Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki

35 000 zł

2

Dariusz Wencepel

Remont nawierzchni chodnika
przy ul. Starokościelnej

120 837 zł

3

Dariusz Wencepel

Festyn Starotyski

30 000 zł

4

Dariusz Wencepel

Starotyski Dzień Seniora

6 000 zł

5

Dariusz Wencepel

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

10 000 zł

10  Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia) (270 993 zł)

1

Artur Wysocki

Budowa chodnika oraz drogi dojazdowej
przy ul. Poziomkowej i ul. Przemysłowej

210 000 zł

2

Marcin Stogowski

Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110

115 000 zł

3

Michał Rutecki

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dymarek

50 800 zł

4

Mikołaj Figlarski
Maria Żegleń
Regina Basińska

Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 44-58

98 000 zł

5

Władysław Treska

Remont chodnika przy pl. Filipa Nowary

50 000 zł

6

Jan Ulman

Budowa chodnika przy ul. Na Grobli

25 000 zł

11  Osiedle A (183 748 zł)

1

Stefania Seweryn

Budowa wiaty śmietnikowej pomiędzy
ul. Wojska Polskiego 5-7 i ul. Arkadową 6-8

70 000 zł

2

Marcin Szyja

Osiedlowy Dzień Seniora

5 000 zł

3

Marcin Szyja

Aktywne A – osiedlowe miejsce spotkań

37 000 zł

4

Maria Frąckowiak

Budowa chodnika przy ul. Burschego

31 500 zł

5

Maria Frąckowiak

Budowa azylu dla pieszych przy ul. Andersa

45 000 zł

6

Katarzyna Pluta Magdalena Stolarska

Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a

63 748 zł

7

Rafał Biskup

Zielony plac zabaw dla rodzin – zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctkowskiego 3-3b

115 000 zł

8

Agnieszka Kwiatek

Budowa wiat śmietnikowych
 przy ul. Wojska Polskiego 21-23a

183 748 zł

12  Osiedle B (281 801 zł)

1

Małgorzata Korycińska

Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej

50 000 zł

2

Łukasz Kokoszka

Remont chodnika przy ul. Bukowej 2-22

146 500 zł

3

Marcin Torba

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowa 10-20

268 000 zł

13  Osiedle Balbina (140 073 zł)

1

Ewa Kasperczyk

Remont chodnika przy ul. Budowlanych 37-41 oraz remont drogi i chodnika prowadzących do budynku przy
ul. Budowlanych 43

90 000 zł

2

Ewa Kasperczyk

Aktywna mama – gimnastyka dla mam
z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina

7 854 zł

3

Marcin Kuśmierz

Sportowe półkolonie na Balbinie

78 680 zł

4

Adam Kafka

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

13 000 zł

5

Adam Kafka

Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw

11 500 zł

6

Sebastian Bal

Rodzinny rajd rowerowy Balbiny

7 700 zł

7

Sebastian Bal

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie

15 500 zł

14  Osiedle C (244 822 zł)

1

Ewelina Majewska – Howis

Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni
na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

144 000 zł

2

Ewa Pazdan

Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy
ul. Czarnieckiego 5

100 822 zł

3

Paweł Janas

Familiada – budowa placu zabaw oraz parkingu
przy ul. Czarnieckiego i ul. Czereśniowej

244 822 zł

15  Osiedle D, G (289 833 zł)

1

Zbigniew Rudziński

Remont placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200

120 000 zł

2

Zbigniew Rudziński

Budowa parkingu wzdłuż ul. Gen. de Gaulle’a 3-29

145 563 zł

3

Henryk Kocur

Budowa parkingu przy ul. Dębowej 34-36

141 150 zł

4

Adrian Słany

Budowa placu zabaw między blokami
przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48

120 200 zł

16 Osiedle E (215 853 zł)

1

Anna Chrobaczek

Czas wolny na sportowo – zagospodarowanie terenu przy ZS nr 2 przy ul. Elfów 9

176 000 zł

2

Ewa i Przemysław Łasut

Wygoda i bezpieczeństwo – zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68

39 853 zł

3

Michał Kania

Miejska Akademia Atletyki

215 000 zł

17 Osiedle F, Zawiść (203 202 zł)

1

Grzegorz Pisula

Zadbajmy o nasze otoczenie - Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15-29

201 057 zł

2

Magdalena Góra

Budowa placu zabaw dla małych i dużych
przy ul. Fitelberga 35-61

83 600 zł

3

Danuta Strzoda

Remont boiska do siatkówki oraz bieżni do skoku w dal przy ZS nr 1 przy ul. Wejchertów 20

160 000 zł

4

Zygfryd Glinka Stanisław Piechocki Teresa Mazur
Roman Niklas

Halina Jędracha

Doświetlenie terenu wewnątrz osiedla F

43 202 zł

18 Osiedle H, Ł (353 068 zł)

1

Dorota Gerc
Henryk Ditmer

Remont parkingu wraz z montażem ławek
przy ZS nr 4 przy al. Bielskiej 100

292 000 zł

2

Agnieszka Borecka

Kwiatowy ogród na terenie Przedszkola nr 29
przy ul. Hubala

40 000 zł

3

Lucyna Tuchorska

Budowa parkingu wraz z remontem
drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy

353 068 zł

4

Magdalena Kowalska
Katarzyna Czupryna - Kluska

Budowa chodnika od stacji kolejowej przy al. Bielska do stacji Tychy Zachodnie

100 000 zł

5

Tadeusz Pawełkowicz

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni
na siłowni zewnętrznej przy ul. Hubala

47 000 zł

19 K, L, Cztery Pory Roku (256 901 zł)

1

Izabela Demska-Ćwiertka

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Legionów Polskich 15-19

152 800 zł

2

Łukasz Wiewióra

SP nr 37 z technologią od pierwszaka do seniora

230 000 zł

3

Małgorzata Zawiślak
Krzysztof Woźniak

Akcja reaktywacja – doposażenie placu zabaw
przy ul. Kubicy

90 000 zł

4

Krzysztof Woźniak
Michał Kasperczyk

Organizacja imprez integracyjnych
dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku

26 600 zł

5

Michał Kasperczyk

Montaż ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego

20 000 zł

20. Osiedla M, U (255 184 zł)

1

Dominika Kramarczyk

Doposażenie placu zabaw na terenie
Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej 5

203 000 zł

2

Anna Woźniak

Organizacja Dnia Seniora

6 750 zł

3

Bogdan Buczek

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

254 980 zł

4

Zbigniew Góral

Remont nawierzchni części parkingu
przy ul. Uczniowskiej 7

255 184 zł

21 osiedla N, O (267 730 zł)

1

Marcin Lesiak

Remont boiska dla mieszkańców na terenie
Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

250 000 zł

2

Piotr Lada

Remont chodników wzdłuż ul. Nałkowskiej

240 000 zł

22 Osiedle R (185 316 zł)

1

Janusz Suchan

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu
ul. Jaśkowickiej z ul. Rodakowskiego

180 000 zł

2

Paweł Bilangowski

Bezpieczne przejście dla pieszych
przez ul. Stoczniowców 70

180 000 zł

3

Henryk Radwański

Remont parkingu przy ul. Reymonta 7-16

185 316 zł

4

Włodzimierz Rosicki

Remont istniejącego chodnika przy ul. Rataja
oraz budowa nowego chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Jaśkowickiej i ul. Stoczniowców

50 000 zł

23 Osiedla T, W (część zachodnia) ( 240 355 zł)

1

Monika Trukała

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie
Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

65 300 zł

2

Danuta Chełmińska

Doposażenie placu zabaw pomiędzy
Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7

110 000 zł

3

Anna Łodyga
Zdzisław Banasiak

Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22

60 000 zł

4

Zdzisław Banasiak

Budowa stacji napraw i miejsc postojowych
dla rowerów pomiędzy ul. Witosa 28a
i ul. Wieniawskiego 4

20 000 zł

24 Osiedla Z, Z1 (208 500 zł)

1

Aleksander Czenczak

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

72 000 zł

2

Aleksander Czenczak

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy ul. Zaręby 38 i 62

93 000 zł

3

Ryszard Bisaga

Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40

104 000 zł

 

PoWtŚrCzPtSoNd
01
0203040506 0708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Ładowanie...