Wnioski mieszkańców na 2019 r.

Wtorek, 20 marca, 2018

Wnioski złożone przez mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r.

Lp.

Autor

Proponowany tytuł projektu

Szacunkowy koszt wnioskodawcy

1.Wilkowyje (142 128 zł)

1

Mateusz Susek

Boisko do piłki nożnej przy Skwerze Osiedlowym przy ul.Obywatelskiej

108 200 zł

2

Aleksandra Zdziebko

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

61 728 zł

3

Aleksandra Zdziebko

Remont ogrodzenia ZSP nr 1

236 635 zł

4

Aleksandra Zdziebko

Zadaszenie wejścia do ZSP nr 1

19 582 zł

5

Magdalena Stencel

Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora

47 000 zł

6

Renata Bartecka-Grochla

Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

14 000 zł

7

Renata Bartecka-Grochla

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia

12 500 zł

8

Renata Bartecka-Grochla

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

30 000 zł

9

Marcin Sołtysik

Budowa stacji naprawy rowerów na Wilkowyjach przy skwerze Wilczy Kąt

9 000 zł

2. Mąkołowiec, Koźlina (156 475 zł)

1

Arkadiusz Król

Boisko do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów

106 000 zł

2

Arkadiusz Król

Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu

11 700 zł

3

Arkadiusz Król

Kosze na psie odchody

8 800 zł

4

Sławomir Sobociński

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

5

Sławomir Sobociński

Spotkania integracyjne dla seniorów

15 000 zł

3. Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) (204 473 zł)

1

Agnieszka Bożek

Półkolonie letnie

35 000 zł

2

Agnieszka Bożek

Kino letnie w Czułowie

12 000 zł

3

Agnieszka Bożek

Doposażenie placu zabaw przy ul. Narcyzów 24

25 473 zł

4

Agnieszka Bożek

Doposażenie Skweru Tulipanów

100 000 zł

5

Jadwiga Gnela

Mikołajki na Czułowie

20 000 zł

6

Elżbieta Bernatt

Dzień Dziecka na Czułowie

12 000 zł

7

Grzegorz Praus

Budowa chodnika ul. Jodłowa

80 000 zł

8

Grzegorz Praus

Budowa chodnika przy ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Topolową a ul.Czarną

60 000 zł

9

Arkadiusz Chrobaczyński

Renowacja terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem OZE

170 000 zł

4. Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) ( 127 887 zł)

1

Grzegorz Stachoń

Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul.Dziewanny

2 800 zł

2

Grzegorz Stachoń

Osiedlowy Dzień Seniora

6 000 zł

3

Grzegorz Stachoń

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec

20 000 zł

4

Grzegorz Stachoń

Integracja mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec – festyn rodzinny

12 500 zł

5

Grzegorz Stachoń

Progi zwalniające na ul. Marzanny

9 000 zł

6

Grzegorz Stachoń

Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci

49 000 zł

7

Grzegorz Stachoń

Tablica informacyjna drogowa – dojazd do posesji
na ul. Czarnej bocznej

2 000 zł

8

Grzegorz Stachoń

Modernizacja tablicy informacyjnej na ul. Dzwonkowej

3 000 zł

9

Grzegorz Stachoń

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Marzanny i ul. Jaskrów

5 000 zł

10

Grzegorz Stachoń

Projekt przestrzennego zagospodarowania terenów znajdujących się przy ul. Marzanny

20 000 zł

5. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzela (179 192 zł)

1

Izabela Kempa

Wykonanie nawierzchni chodników wzdłuż ul. Poprzecznej

160 000 zł

2

Janusz Niedbał,
Gerard Targiel

Monitoring wizyjny w dzielnicy Urbanowice

75 000 zł

3

Lidia Gajdas

Festyn rodzinny połączony z dniem dziecka
„Bawmy się wszyscy razem”

46 000 zł

4

Lidia Gajdas

Remont Klubu MCK Urbanowice

80 000 zł

5

Edyta Danielczyk

Wakacyjne kino dla widzów w każdym wieku

10 000 zł

6

Edyta Danielczyk

Majówka – festyn

20 000 zł

7

Edyta Danielczyk

Dzień seniora

10 000 zł

8

Edyta Danielczyk

Półkolonie zimowe

20 000 zł

9

Edyta Danielczyk

Półkolonie letnie

20 000 zł

10

Edyta Danielczyk

Zaczęło się u nas – setna rocznica wybuchu I powstania śląskiego. Pamięci powstańców z gminy Urbanowice

15 000 zł

11

Marek Demko

Budowa oświetlenia na boisku trawiastym OKS JUW-e Tychy Jaroszowice

80 000 zł

12

Łukasz Drob

Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy JUW-e – Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Miodowej

150 000 zł

13

Łukasz Drob

Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy JUW-e -Wykonanie projektu chodnika przy ul. Samochodowej

20 000 zł

14

Łukasz Drob

Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy JUW-e -Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wspólnej

20 000 zł

6. Cielmice, Osiedle Ogrodnik (130 727 zł)

1

Tadeusz, Elżbieta Kopyto

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

65 350 zł

2

Tadeusz, Elżbieta Kopyto

Montaż ławek solarnych przy ul. Jedności i ul. Cielmickiej

40 000 zł

3

Sandra Wieczorek

Rewitalizacja otoczenia szkoły, przedszkola i kapliczki
w Cielmicach

130 727 zł

7. Glinka, Suble (158 933 zł)

1

Krystyna Grońska

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Harcerska 31-37
oraz poszerzenie chodnika ul. Hetmańska 2-8

38 600 zł

2

Krystyna Grońska

Budowa oświetlenia wraz z koszami na psie odchody przy
ul. Hetmańskiej

28 000 zł

3

Krystyna Grońska

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Harcerskiej

88 400 zł

4

Magdalena Kasperczyk

Budki dla ptaków w Parku Suble

4 500 zł

5

Magdalena Kasperczyk

100 wonnych bzów i jaśminów

11 000 zł

6

Magdalena Kasperczyk

Hamak miejski

46 500 zł

7

Małgorzata Kasperczyk

Plac sportów miejskich – parkur, freerun, street workout

150 000 zł

8

Małgorzata Kasperczyk

Rozbudowa pumptrack-a o dirtpark

150 000 zł

9

Małgorzata Kasperczyk

Miasteczko ruchu drogowego

150 000 zł

10

Aleksandra Fąfara

Park rozrywki jako miejsce spotkań i integracji
społeczności lokalnej

158 600 zł

8. Żwaków (135 961 zł)

1

Ewelina Jagniątowska

Ławki, kosze i wiaty przystankowe na Żwakowie

135 108 zł

2

Tomasz Bień

Budowa strefy aktywnego wypoczynku

82 000 zł

3

Tomasz Bień

Montaż stacji naprawy rowerów

9 000 zł

4

Bożena Gał

Bezpieczna zabawa – monitoring wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Nowej i ul. Zgody

60 000 zł

5

Marek Gołosz

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw
przy ul. Nowej i ul. Zgody

135 961 zł

6

Marek Gołosz

Wycieczki autokarowo-turystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

135 961 zł

7

Marek Gołosz

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo- rekreacyjno-turystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

135 961 zł

9. Stare Tychy (166 837 zł)

1

Dariusz Wencepel

Stojaki rowerowe przy ul. Kościuszki

35 000 zł

2

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Starokościelnej

160 837 zł

3

Dariusz Wencepel

Festyn Starotyski

30 000 zł

4

Dariusz Wencepel

Starotyski Dzień Seniora

6 000 zł

5

Dariusz Wencepel

Budowa placu zabaw dla dzieci z monitoringiem przy siłowni plenerowej przy ul. Norwida

150 000 zł

6

Dariusz Wencepel

Aktywne przejście dla pieszych na ul. Katowickiej

40 000 zł

7

Dariusz Wencepel

Budowa stacji naprawy rowerów

10 000 zł

8

Zofia Wróbel

Aktywny 60 plus

20 000 zł

9

Zofia Wróbel

Ruch to zdrowie

10 780 zł

10

Zofia Wróbel

Modernizacja placu zabaw w Parku Górniczym

96 000 zł

11

Zofia Wróbel

Zapomniany chodnik – budowa chodnika przy ul. Damrota

87 750 zł

12

Martyna Covey

Z wodą za pan brat – nauka pływania

4 000 zł

13

Martyna Covey

Turnus rehabilitacyjny

60 000 zł

10. Paprocany, Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia) (270 993 zł)

1

Artur Wysocki

Wykonanie chodnika oraz drogi dojazdowej przy ul. Poziomkowej
i ul. Przemysłowej

110 000 zł

2

Marcin Stogowski

Odnowa nawierzchni parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110

115 000 zł

3

Adam Długajczyk

Parking przy ul. Jagiełły

14 000 zł

4

Barbara Cebula

Dog Park – wybieg dla psów przy ul. Hutniczej

110 000 zł

5

Michał Rutecki

Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz montaż oświetlenia przy ul. Dymarek

62 500 zł

6

Mikołaj Figlarski

Doświetlenie parku św. Franciszka i św. Klary

8 860 zł

7

Benedykt Zawisza

Doświetlenie terenu przy ul. Hutniczej

15 000 zł

8

Władysław Treska

Aktualizacja placu przestrzennego zagospodarowania terenu oraz budowa chodnika przy pl. Filipa Nowary

50 000 zł

9

Józef Wilczek

Utworzenie skweru „Powstań Śląskich” na terenie dawnej
Szkoły Podstawowej nr 7

60 000 zł

10

Magdalena Markiewicz

Remont ul. Tetmajera – bocznej nr 53-71

34 000 zł

11

Józef Wilczek

Wykonanie murali na ścianach budynków przyległych do boiska sportowego i placu zabaw przy Przedszkolu nr 3

15 000 zł

12

Maria Żegleń,
Regina Basińska

Budowa oświetlenia wewnątrz osiedla przy ul. Poziomkowej 14-58 oraz 16-24

75 000 zł

13

Jan Ulman

Wykonanie chodnika przy ul. Na Grobli 2-4

12 000 zł

11. Osiedle A (183 748 zł)

1

Stefania Seweryn

Poprawa funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy ul. Wojska Polskiego 5-7 i ul. Arkadową 6-8 poprzez budowę nowej wiaty śmietnikowej

70 000 zł

2

Marcin Szyja

Osiedlowy Dzień Seniora

5 000 zł

3

Marcin Szyja

Remont chodnika przy ul. Asnyka

60 000 zł

4

Marcin Szyja

Aktywne A – osiedlowe miejsce spotkań

40 000 zł

5

Maria Frąckowiak

Przejście suchą stopą – budowa chodnika przy ul. Burschego

31 500 zł

6

Maria Frąckowiak

Bezpiecznie do parku – budowa azylu dla pieszych

40 000 zł

7

Katarzyna Pluta, Magdalena Stolarska,
Ewa Kustwan-Mróz

Poprawa funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy budynkami przy pl. św. Anny 1a-c, 3a-d i ul. Andersa 7 poprzez remont i rozbudowę wiat śmietnikowych

130 000 zł

8

Katarzyna Pluta, Magdalena Stolarska

Ładnie mieszkać – miło spędzać czas – modernizacja placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a

58 200 zł

9

Katarzyna Pluta, Magdalena Stolarska

Rozbudowa parkingu wzdłuż ul. Burschego

125 548 zł

10

Dawid Dybał

Budowa łącznika wraz z miejscami parkingowymi przy Poradni psychologiczno-pedagogicznej

185 000 zł

11

Rafał Biskup

Zielony plac dla rodzin

120 000 zł

12

Agnieszka Kwiatek

Kolorowa szkoła – modernizacja placu zabaw na terenie SP nr 3

183 748 zł

13

Agnieszka Kwiatek

Nowe śmietniki przy ul. Wojska Polskiego 21-23a

183 748 zł

12. Osiedle B (281 801 zł)

1

Małgorzata Korycińska

Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej

50 000 zł

2

Leszek Bałazy, Mariusz Machnik

Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw, budowa nowych miejsc parkingowych oraz budowa dodatkowej ażurowej altany śmietnikowej na podwórku pomiędzy ul. Batorego 22-28,
ul. Bohaterów Warszawy 7 oraz Biblioteczna 27

119 000 zł

3

Łukasz Kokoszka

Remont chodnika przy ul. Bukowej 2-22

146 500 zł

4

Roman Kalfa

Bezpieczny plac zabaw przy ul. Budowlanych 100

180 000 zł

5

Marcin Torba

Budowa miejsc parkingowych i renowacja zieleni przy
ul. Bukowa 10-20 oraz al. Bielska 24-30

173 000 zł

13. Osiedle Balbina

1

Ewa Kasperczyk

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Budowlanych 37-41 oraz remont nawierzchni drogi i chodnika prowadzących do budynku przy ul. Budowlanych 43

62 400 zł

2

Ewa Kasperczyk

Aktywna mama – gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina

7 854 zł

3

Ewa Kasperczyk,
Ewa Runowska

Montaż bezobsługowej toalety publicznej wraz ze stanowiskiem do przewijania na placu zabaw na os. Balbina

120 000 zł

4

Marcin Kuśmierz

Sportowe półkolonie na Balbinie

78 680 zł

5

Adam Kafka

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

13 000 zł

6

Adam Kafka

Stacja rowerowa

11 500 zł

7

Sebastian Bal

Rodzinny rajd rowerowy Balbiny

13 100 zł

8

Sebastian Bal

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie

15 500 zł

14. Osiedle C (244 822 zł)

1

Ewelina Majewska – Howis

Sport i bezpieczeństwo – budowa bieżni, skoczni i bezpiecznego parkingu przy SP nr 11

244 822 zł

2

Ewa Pazdan

Modernizacja placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 12

152 047 zł

3

Wojciech Chyliński

Mieszkać ładniej – zagospodarowanie podwórza przy
ul. Skłodowskiej 19-21, ul. Czechowa 7-9,15 ul. Grota – Roweckiego 46-60

172 950 zł

4

Paweł Janas

Familiada – zielony plac dla rodzin i strefa dla zwierząt oraz parking

244 822 zł

5

Anna Kózka

Parking wzdłuż ul. Cyganerii

172 700 zł

15. Osiedle D, G (289 933 zł)

1

Halina Pająk

Budowa parkingu dla samochodów osobowych między budynkami przy ul. Dąbrowskiego 49-55 a ul. Dąbrowskiego 61-67

277 000 zł

2

Zbigniew Rudziński

Modernizacja placu zabaw za budynkiem przy
al. Niepodległości 194-200

104 000 zł

3

Zbigniew Rudziński

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż
ul. Gen. de Gaulle’a od budynku 3-9 do 23-29

145 563 zł

4

Henryk Kocur

Parking przy ul. Dębowej 34-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19

141 150 zł

5

Jolanta Walosza,
Krystyna Stasiak,
Kazimierz Hryszko

Wykonanie nowego chodnika wzdłuż bloku przy
ul. Darwina 15-21 wraz z oświetleniem i schodami

171 290 zł

6

Adrian Słany

Budowa placu zabaw między blokami przy ul. Dąbrowskiego 29, ul. Dębowej 48 oraz ul. Dębowej 42-44

90 000 zł

16. Osiedle E ( 215 853 zł)

1

Joanna Marciniak

Budowa placu zabaw w podwórku przy ulicach Niepodległości, Grota Roweckiego, Ejsmonda i Elfów

209 400 zł

2

Joanna Marciniak

Budowa parkingu przy ulicach Niepodległości, Grota Roweckiego, Ejsmonda i Elfów

215 853 zł

3

Mateusz Misiak

Estetyczniej przy Estetycznej

212 000 zł

4

Anna Chrobaczek

Czas wolny na sportowo przy ZS nr 2

99 250 zł

5

Ewa, Przemysław Łasut

Wygoda i bezpieczeństwo – zagospodarowanie terenu przy
ul. Edukacji 52-68

97 150 zł

6

Michał Kania

Miejska Akademia Atletyki

215 000 zł

7

Waleria Grzesica

Budowa stacji naprawy rowerów w Parku Miejskim przy przystanku Azet

9 000 zł

8

Jarosław Wesołowski

Trampoliny naziemne w Parku Północnym

150 000 zł

17. Osiedle F, Zawiść (203 202 zł)

1

Grzegorz Pisula

Zadbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni
przy ul. Fitelberga 15-29 wraz z dokończeniem parkingu z drogą ewakuacyjną oraz oświetleniem

201 056,99 zł

2

Agnieszka Markowicz

Budowa sceny plenerowej na terenie ogrodu ZSS nr 8

183 000 zł

3

Magdalena Góra

Plac zabaw dla małych i dużych przy ul. Fitelberga

60 342,16 zł

4

Małgorzata Głąb

Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw przy
al. Niepodległości 57-75

78 000 zł

5

Danuta Strzoda

Przebudowa boiska do siatkówki oraz bieżni do skoku w dal przy ZS nr 1 przy ul. Wejchertów 20

132 325 zł

6

Zygfryd Glinka,
Stanisław Piechocki, Teresa Mazur,
Roman Niklas,
Halina Jędracha

Doświetlenie terenu wewnątrz osiedla F

160 000 zł

18. Osiedle H, Ł (353 068 zł)

1

Dorota Gerc,
Henryk Ditmer

Strefa aktywności fizycznej dla rodzin – doposażenie ogólnodostępnych obiektów sportowych oraz stworzenie miejsca przyjaznego rodzinie

332 000 zł

2

Agnieszka Borecka

Kolorowy, kwiatowy ogród na terenie Przedszkolu nr 29

40 712,94 zł

3

Lucyna Tuchorska

Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy
ul. Hańczy

353 068 zł

4

Czesław Kapica

Powiększenie parkingu przy ul. Żwakowskiej 27

40 000 zł

5

Magdalena Kowalska,
Katarzyna Czupryna - Kluska

Chodnik wraz z latarniami od al. Bielskiej do Tychów Zachodnich

277 500 zł

6

Magdalena Kowalska,
Katarzyna Czupryna - Kluska

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopernika

94 000 zł

7

Monika Burzyńska

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Stoczniowców 70
z sygnalizacją świetlną wymuszającą zatrzymanie pojazdów

250 000 zł

8

Tadeusz Pawełkowicz

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na siłowni zewnętrznej przy ul. Hubala

46 200 zł

9

Piotr Krzanowski

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w pobliżu budynków przy ul. Kopernika 10

353 000 zł

10

Artur Radomski

Z górki na pazurki w Parku Jaworek

220 000 zł

11

Artur Radomski

Rowery na Merino – wypożyczalnia roweru miejskiego
Tyski Rower

40 000 zł

19. Osiedle K, L, Cztery Pory Roku (256 901 zł)

1

Patrycja Kosowska - Pawłowicz

Siłowania plenerowa dla mieszkańców – w zdrowym ciele zdrowy duch

67 400 zł

2

Izabela Demska-Ćwiertka

Modernizacja placu zabaw przy ul. Legionów Polskich

152 800 zł

3

Łukasz Wiewióra

Szkoła z technologią od pierwszaka do seniora

230 000 zł

4

Małgorzata Zawiślak,
Krzysztof Woźniak

Akcja reaktywacja – doposażenie placu zabaw przy ul. Kubicy

89 932 zł

5

Krzysztof Woźniak
Michał Kasperczyk

Organizacja imprez integracyjnych

26 600 zł

6

Michał Kasperczyk Krzysztof Woźniak

Rower bliżej mieszkańców - wypożyczalnia roweru miejskiego
Tyski Rower

80 000 zł

7

Michał Kasperczyk

Bezpieczne przejście dla pieszych na al. Bielskiej

110 000 zł

8

Michał Kasperczyk

Inteligentna ławka solarna

18 000 zł

20. Osiedle M, U (255 184 zł)

1

Dominika Kramarczyk

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy
Przedszkolu nr 26

111 116 zł

2

Anna Woźniak

Organizacja Dnia Seniora

6 750 zł

3

Bogdan Buczek

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

254 980 zł

4

Zbigniew Góral

Remont nawierzchni części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

255 184 zł

5

Barbara Konieczna

Boisko do tenisa ziemnego

100 000 zł

6

Barbara Konieczna

Klub – sportowy tryb życia

80 000 zł

21. Osiedle N, O (267 730 zł)

1

Marcin Lesiak

Boisko sportowe dla mieszkańców przy
Szkole Podstawowej nr 35

250 000 zł

2

Piotr Lada

Remont chodników wzdłuż ul. Nałkowskiej

240 000 zł

22. Osiedle R (185 316 zł)

1

Janusz Suchan

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Jaśkowickiej
z ul. Rodakowskiego

180 000 zł

2

Paweł Bilangowski

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Stoczniowców 70

180 000 zł

3

Henryk Radawański

Remont parkingu przy ul. Reymonta 7-16

185 316 zł

4

Włodzimierz Rosicki

Remont istniejącego chodnika przy ul. Rataja oraz budowa nowego chodnika przy skrzyżowaniu ul. Jaśkowickiej
i ul. Stoczniowców

50 000 zł

5

Agata Marek

Budowa stacji naprawy rowerów przy siłowni plenerowej i szkole podstawowej nr 10

9 000 zł

23. Osiedle T, W (część zachodnia) ( 240 355 zł)

1

Maciej Bodzioch

Budowa studzienki na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego
i Tischnera

20 000 zł

2

Maciej Bodzioch

Budowa pasa dla samochodów skręcających w prawo
z al. Piłsudskiego w ul. ks. Tischnera

240 000 zł

3

Monika Trukała

Modernizacja obiektu poprzez remont bieżni i budowę skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7
przy ul. Tołstoja 1

110 000 zł

4

Danuta Chełmińska

Zamontowanie podjazdu dla wózków dziecięcych
do Przedszkola nr 17

7 000 zł

5

Danuta Chełmińska

Rozbudowa placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7

92 300 zł

6

Anna Łodyga,
Zbigniew Banasiak

Remont nawierzchni ul. Witosa 8-22

48 200 zł

7

Zbigniew Banasiak

Budowa stacji napraw i miejsc postojowych dla rowerów między budynkami przy ul. Witosa 28a i ul. Wieniawskiego 4

20 000 zł

8

Anna Łodyga,
Zbigniew Banasiak

Remont okrągłego parkingu z dojazdem przy skrzyżowaniu
ul. Wieniawskiego i ul. Armii Krajowej

53 800 zł

9

Małgorzata Stawicka

Budowa parkingu przy ul. Tołstoja 13-15

117 050 zł

24. Osiedle Z, Z1 (208 500 zł)

1

Aleksander Czenczak

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych

72 000 zł

2

Aleksander Czenczak

Ułożenie nawierzchni przerostowej na placach zabaw
przy ul. Zaręby 38 i 62

88 300 zł

3

Ryszard Bisaga

Budowa chodnika do placu zabaw przy SP nr 40

104 000 zł

4

Damian Maguda

Stworzenie miejsca wypoczynku dla kajakarzy, pieszych, rowerzystów i żeglarzy nad Jeziorem Paprocańskim

22 050 zł

 

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
1920 2122232425
262728293031
Ładowanie...