• IV edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • Ponad 122 000 mieszkańców
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Wyniki głosowania - wyniki dla poszczególnych projektów

Piątek, 6 października, 2017

Wyniki dla poszczególnych projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r.

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 142 128 zł

1.

Skwer osiedlowy
przy ul. Obywatelskiej

Piotr Zdebel

38 000 zł

143

877

2.

Frajda kulturalna –
półkolonie letnie
i zimowe w Wilkowyjach

Justyna Czejgis

40 000 zł

138

649

3.

Zagospodarowanie terenu
wokół ZSP nr 1 przy ul. Leśnej

Anita Wajda

29 540 zł

105

483

4.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w Wilkowyjach

Renata Bartecka-Grochla

19 040 zł

89

422

5.

Piknik rodzinny w Wilkowyjach

Anita Wajda

9 800 zł

80

233

6.

Twórcza rodzinka – warsztaty kształcenia wszechstronnego
dla rodzin

Renata Stachowska

14 290 zł

48

131

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 156 475 zł

1.

Łabędzi skwer

Arkadiusz Król

111 475 zł

133

1024

2.

Zakup i montaż koszy na śmieci
w dzielnicy Mąkołowiec

Arkadiusz Król

12 000 zł

78

473

3.

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

18 000 zł

65

394

4.

Spotkania integracyjne dla seniorów

Sławomir Sobociński

15 000 zł

20

81

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 204 473 zł

1.

Skwer Tulipanów

Agnieszka Bożek

204 473 zł

336

2888

2.

Budowa chodnika
przy ul. Zwierzynieckiej
od ul. Topolowej do ul. Czarnej

Jadwiga Gnela

100 000 zł

157

1168

3.

Organizacja festynu
z okazji Dnia Dziecka

Elżbieta Bernatt

10 000  zł

148

935

Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

1.

Monitoring placu zabaw i terenu ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej

Grzegorz Stachoń

29 350 zł

188

1629

2.

Remont nawierzchni
ul. Dzwonkowej bocznej

Krzysztof Augustyniak

127 887 zł

95

789

3.

Remont nawierzchni ul. Kaczeniec

Grzegorz Stachoń

90 000 zł

45

321

4.

Próg zwalniający
na ul. Zwierzynieckiej

Magdalena Jędrzejczyk

5 000 zł

34

234

5.

Osiedlowy Dzień Seniora

Grzegorz Stachoń

6 000 zł

32

93

Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 179 192 zł

1.

Remont i doposażenie pomieszczeń budynku
przy ul. Przejazdowej 8

Lidia Gajdas

150 000 zł

333

3122

2.

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Miodowej

Łukasz Drob

144 000 zł

138

1289

3.

Półkolonie letnie i zimowe
na JUW-e

Edyta Danielczyk

35 000 zł

67

378

4.

Doposażenie skweru
przy ul. Przejazdowej

Edyta Danielczyk

25 340 zł

61

307

5.

Budowa sceny plenerowej
przy ul. Przejazdowej

Edyta Danielczyk

79 975 zł

49

290

6.

Rodzinne pikniki na JUW-e

Edyta Danielczyk

20 000 zł

42

142

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 130 727 zł

1.

Imprezy kulturalne
w dzielnicy Cielmice

Stanisław Kostka

65 363 zł

131

1216

2.

Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

21 000 zł

190

923

3.

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

44 364 zł

167

900

4.

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Cielmickiej i ul. Jedności

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

19 000 zł

58

284

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 158 933 zł

1.

Budowa oświetlenia
wzdłuż ul. Borowej

Magdalena Łochowska - Piotrowicz

125 000 zł

173

1541

2.

Plac sportów miejskich
na Glince i Sublach

Magdalena Kasperczyk

150 000 zł

92

735

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 135 961 zł

1.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Nowej i Zgody

Marek Gołosz

135 961 zł

143

1234

2.

Budowa siłowni plenerowej
między ulicami Nowa i Zgody

Barbara Kozub

70 000 zł

106

854

3.

Budowa miejsc postojowych
i chodnika przy ul. Jaśkowickiej

Olga Targosz-Salata

135 900 zł

52

447

Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 166 837 zł

1.

Doposażenie placu zabaw
na terenie SP nr 1 przy pl. Wolności

Artur Okoński

70 500 zł

172

1438

2.

Wymiana nawierzchni chodników
w Parku Górniczym

Zofia Wróbel,Michał Szyja

68 000 zł

98

784

3.

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Nowokościelnej

Dariusz Wencepel

160 000 zł

43

254

4.

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Starokościelnej

Dariusz Wencepel

95 644 zł

38

252

5.

Wymiana nawierzchni placu zabaw w Parku Górniczym

Zofia Wróbel

131 500 zł

36

191

6.

Czysty chodnik - montaż koszy na śmieci na ul. Damrota

Zofia Wróbel

5 900 zł

48

174

7.

Modernizacja Radziejówki
poprzez remont chodnika

Dariusz Wencepel

100 000 zł

31

140

8.

Starotyski Dzień Seniora

Dariusz Wencepel

5 000 zł

26

115

9.

Doposażenie siłowni
przy ul. Braterskiej i Hlonda

Katarzyna Lukaszek

46 000 zł

21

79

10.

Ruch to zdrowie

Zofia Wróbel

6 400 zł

22

68

11.

Stojaki rowerowe
przy ul. Kościuszki

Dariusz Wencepel

31 800 zł

14

42

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W
Kwota dla okręgu: 270 993 zł

1.

Remont chodnika
przy al. Piłsudskiego 100 – 116

Elżbieta Kukuczka

135 000 zł

211

1558

2.

Budowa chodnika
przy ul. Paprocańskiej 41

Halina Panejko

12 000 zł

212

1522

3.

Remont chodnika przy ul. Hutniczej

Michał Rutecki

71 757 zł

169

1189

4.

Doświetlenie rozwidlenia
przy ul. Sikorskiego
i ul. Paprocańskiej

Michał Poks

20 000 zł

187

938

5.

Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach

Józef Wilczek

20 000 zł

153

696

6.

Budowa chodnika
przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera

Aleksandra Drozd

12 000 zł

114

589

7.

Budowa chodników
przy ul. Na Grobli

Józef Wilczek

15 000 zł

115

449

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 183 748 zł

1.

Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8
przy ul. Wojska Polskiego

Katarzyna Stalmarska

101 000 zł

252

2142

2.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Wojska Polskiego
i ul. Arkadowej

Stefania Seweryn

183 100 zł

201

1627

3.

Remont chodnika
w Parku Górniczym

Marcin Szyja

35 000 zł

171

1299

4.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Arkadowej,
ul. Wojska Polskiego
i ul. Arctowskiego

Magdalena Stolarska, Bartosz Kiszewski,
Sylwia Prietz

183 748 zł

104

713

5.

Pierwszy osiedlowy Dzień Seniora

Marcin Szyja

5 000 zł

50

221

Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 281 801 zł

1.

Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola nr 10
przy ul. Braterskiej

Agnieszka Kliś

60 000 zł

326

3001

2.

Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11
przy ul. Bukowej

Klaudia Rzepka

85 160 zł

271

2491

3.

Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Brzozowej

Mariusz Pisula, Stanisław Smolorz

180 000 zł

233

2198

4.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Bema 1-17

Andrzej Grzesica, Agnieszka Steczek

275 750 zł

222

2142

5.

Tężnia solankowa na osiedlu B

Aneta Idczak

281 801 zł

169

1395

6.

Budowa placu zabaw
pomiędzy ul. Batorego
i ul. Budowlanych

Roman Kalfa

186 000 zł

159

1361

7.

Modernizacja altan śmietnikowych przy ul. Baziowej 5-19

Olimpia Duda

82 000 zł

31

248

8.

Budowa oświetlenia
przy ul. Słonecznej

Małgorzata Korycińska

30 000 zł

29

203

9.

Budowa stacji naprawy rowerów
na Hotelowcu

Agnieszka Borusławska

9 000 zł

21

84

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 244 822 zł

1.

Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii

Anna Kózka

228 000 zł

192

1652

2.

Poprawa estetyki poprzez budowę wiat śmietnikowych
przy al. Niepodległości
i ul. Cyganerii

Jacek Celiński

120 000 zł

141

1286

3.

Budowa boiska
przy ul. Curie – Skłodowskiej

Bernadeta Orzeł

243 800 zł

130

1217

4.

Budowa placu zabaw i gier na podwórku pomiędzy ulicami: Cicha, Cienista, Bielska i Czarnieckiego

Ewelina Szastok

100 000 zł

116

1011

5.

Modernizacja wiaty śmietnikowej przy ul. Czechowa

Wojciech Chyliński

65 000 zł

97

928

6.

Doposażenie placu zabaw
na Placu Alojza

Jacek Celiński

79 822 zł

52

406

7.

Familiada - doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami: Czereśniowa, Cienista, Czarnieckiego

Paweł Janas

104 000 zł

40

376

8.

Budowa stacji naprawy rowerów przy al. Bielskiej

Paweł Nadgrodkiewicz

9 000 zł

28

160

Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 289 833 zł

1.

Modernizacja placu zabaw
przy ul. Dąbrowskiego 39

Lucyna Martinek - Nowak

106 000 zł

170

1308

2.

Budowa oświetlenia dróg pożarowych
przy ul. Gen. de Gaulle'a

Zbigniew Rudziński

54 000 zł

129

1032

3.

Modernizacja placu zabaw
przy al. Niepodległości 180-182

Lucyna Martinek - Nowak

120 000 zł

123

793

4.

Budowa stacji naprawy rowerów przy SDK Tęcza

Aniela Kasperczyk

9 000 zł

66

292

Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 215 853 zł

1.

Dla zdrowia, wygody i zabawy - doposażenie placu zabaw, budowa chodnika i stacji do treningu funkcyjnego
przy ul. Edukacji 52 – 68

Ewa i Przemysław Łasut,
Robert Gaździński

116 300 zł

343

3323

2.

Budowa parkingu przy ulicach: Niepodległości, Grota Roweckiego, Ejsmonda i Elfów

Joanna Marciniak

215 500 zł

254

2431

3.

Budowa stacji napraw rowerów
przy al. Niepodległości

Waleria Grzesica

9 000 zł

26

155

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 203 202 zł

1.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Fitelberga 55-61
i ul. Wyszyńskiego 22-28

Magdalena Góra

41 300 zł

191

1697

2.

Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69-73

Karolina Puchalska, Malwina Kosicka

190 000 zł

156

1348

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 353 068 zł

1.

Budowa parkingu przy
Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala

Tadeusz Pawełkowicz

353 068 zł

515

4765

2.

Budowa miejsc postojowych
przy ul. Honoraty i ul. Kopernika

Katarzyna Czupryna - Kluska,
Magdalena Kowalska

200 000 zł

317

2643

3.

Budowa parkingu
przy ul. Żwakowskiej 23-27

Michał Ziewiec, Czesław Kapica

200 000 zł

235

1958

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 256 901 zł

1.

Kreatywny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 6
przy ul. Konecznego

Michał Kasperczyk, Krzysztof Woźniak

213 901 zł

201

1673

2.

Doposażenie placu zabaw
na osiedlu Cztery Pory Roku

Łukasz Wiewióra

43 000 zł

198

1638

3.

Imprezy integracyjne dla mieszkańców osiedla K, L,
Cztery Pory Roku

Michał Kasperczyk, Krzysztof Woźniak

17 500 zł

55

280

4.

Rodzinny rajd rowerowy Karolinki

Michał Kasperczyk, Krzysztof Woźniak

9 200 zł

27

109

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 255 184 zł

1.

Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw i siłowni na osiedlu M

Bogdan Buczek

255 184 zł

590

5661

2.

Budowa parkingu
przy ul. Uczniowskiej 42-50

Maciej Brzozowski

125 000 zł

190

1457

3.

Budowa klombów na osiedlu U

Anna Banaś

45 000 zł

117

645

4.

Budowa stanowisk dla rowerów
na osiedlu U

Anna Banaś

10 900 zł

86

334

5.

Budowa stacji napraw rowerów
przy al. Piłsudskiego

Iwona Elbin-Cupendiuk

9 000 zł

63

254

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 267 730 zł

1.

Remont chodnika oraz ułożenie maty przerostowej na podłożu siłowni plenerowej przy SP nr 35 przy al. Piłsudskiego

Jan Łomnicki

170 000 zł

504

4331

2.

Budowa stacji naprawy rowerów przy ciągu pieszym N-O

Andrzej Niezgoda

9 000 zł

197

1079

Okręg Konsultacyjny nr 22 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 185 316 zł

1.

Remont parkingu
przy ul. Reymonta 19-36

Henryk Radwański

185 316 zł

321

2834

2.

Budowa parkingu
przy ul. Rodakowskiego
i ul. Jaśkowickiej

Tadeusz Kamiński

180 000 zł

285

2526

3.

Budowa stacji naprawy rowerów przy SP nr 10 przy ul. Borowej

Agata Marek

9 000 zł

141

767

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 240 355 zł

1.

Remont nawierzchni ul. Witosa-boczna wraz z parkingami i chodnikami oraz budowa oświetlenia

Anna Łodyga, Zdzisław Banasik

138 400 zł

256

2485

Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 208 500 zł

1.

Zagospodarowanie terenu
przy ZS nr 9 przy ul. Zgrzebnioka 45

Ryszard Bisaga

208 500 zł

425

3756

2.

Ułożenie maty przerostowej
na placu zabaw
przy ul. Zgrzebnioka 40
i ul. Żółkiewskiego 26

Aleksander Czenczak

90 000 zł

327

2857

3.

Budowa parkingu i chodnika
przy ul. Żółkiewskiego

Hanna Zielińska

170 000 zł

209

1765

4.

Ułożenie maty przerostowej
na placu zabaw
przy ul. Zaręby 38 i 62

Aleksander Czenczak

90 000 zł

125

820

5.

Doposażenie siłowni na osiedlu Z1

Aleksandra Spisak - Golemo

90 000 zł

65

488

6.

Stacja naprawy rowerów
przy ul. Nad Jeziorem

Dominika Pierzchała

9 000 zł

62

343

 

PoWtŚrCzPtSoNd
01
0203040506 0708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Ładowanie...