• IV edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • Ponad 122 000 mieszkańców
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Lista projektów do głosowania

Środa, 28 czerwca, 2017

Zakończyliśmy spotkania z mieszkańcami w sprawie projektów złożonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i poświęcony czas. Szczególne podziękowania kierujemy do autorów projektów za ich wysiłek włożony w opracowanie wniosków.

Poniżej zamieszczamy listę projektów, które poddane zostaną pod głosowanie od 8 do 22 września bieżącego roku.

W najbliższym czasie opisy wszystkich projektów wraz z mapami zamieszczone zostaną na naszej stronie.

Zachęcamy do głosowania!

 

Lp.

Autor

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt zadania

1. Wilkowyje (142 128 zł)

1

Piotr Zdebel

Skwer osiedlowy przy ul. Obywatelskiej

38 000 zł

2

Renata Stachowska

Twórcza rodzinka - warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin

14 290 zł

3

Anita Wajda

Zagospodarowanie terenu wokół ZSP nr 1
przy ul. Leśnej 66

29 540 zł

4

Anita Wajda

Piknik rodzinny w Wilkowyjach

9 800 zł

5

Renata Bartecka-Grochla

Aktywność to dla nas ważne - zajęcia ruchowe
w Wilkowyjach

19 040 zł

6

Justyna Czejgis

Frajda kulturalna - półkolonie letnie i zimowe
w Wilkowyjach

40 000 zł

2. Mąkołowiec, Koźlina (156 475 zł)

1

Sławomir Sobociński

Spotkania integracyjne dla seniorów

15 000 zł

2

Sławomir Sobociński

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

3

Arkadiusz Król

Zakup i montaż koszy na śmieci w dzielnicy Mąkołowiec

12 000 zł

4

Arkadiusz Król

Łabędzi skwer

111 475 zł

3. Czułów, Zwierzyniec - zachód (204 473 zł)

1

Jadwiga Gnela

Budowa chodnika przy ul. Zwierzynieckiej
(od ul.Topolowej do ul.Czarnej)

100 000 zł

2

Elżbieta Bernatt

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

10 000 zł

3

Agnieszka Bożek

Skwer Tulipanów

204 473 zł

4. Wartogłowiec, Zwierzyniec - wschód (127 887 zł)

1

Krzysztof Augustyniak

Remont nawierzchni ul. Dzwonkowej bocznej

127 887 zł

2

Grzegorz Stachoń

Monitoring placu zabaw i terenu ZSP nr 3
przy ul. Cmentarnej

29 350 zł

3

Grzegorz Stachoń

Remont nawierzchni ul. Kaczeniec

90 000 zł

4

Grzegorz Stachoń

Osiedlowy Dzień Seniora

6 000 zł

5

Magdalena Jędrzejczyk

Próg zwalniający na ul. Zwierzynieckiej

5 000 zł

5. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele (179 192 zł)

1

Łukasz Drob

Wymiana nawierzchni na placu zabaw
przy ul. Miodowej

144 000 zł

2

Edyta Danielczyk

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej

25 340 zł

3

Edyta Danielczyk

Rodzinne pikniki na JUW-e

20 000 zł

4

Edyta Danielczyk

Półkolonie letnie i zimowe na JUW-e

35 000 zł

5

Edyta Danielczyk

Budowa sceny plenerowej przy ul. Przejazdowej

79 975 zł

6

Lidia Gajdas

Remont i doposażenie pomieszczeń budynku
przy ul. Przejazdowej 8

150 000 zł

6. Cielmice, Osiedle Ogrodnik (130 727 zł)

1

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

44 364 zł

2

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej

21 000 zł

3

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Cielmickiej
i ul. Jedności

19 000 zł

4

Stanisław Kostka

Imprezy kulturalne w dzielnicy Cielmice

65 364 zł

7. Glinka, Suble (158 933 zł)

1

Magdalena Kasperczyk

Plac sportów miejskich na Glince i Sublach

150 000 zł

2

Magdalena Łochowska - Piotrowicz

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej

125 000 zł

8. Żwaków (135 961 zł)

1

Olga Targosz - Salata

Budowa miejsc postojowych i chodnika
przy ul. Jaśkowickiej

135 900 zł

2

Barbara Kozub

Budowa siłowni plenerowej między ulicami
Nowa i Zgody

70 000 zł

3

Marek Gołosz

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej i Zgody

135 961 zł

9. Stare Tychy (166 837 zł)

1

Katarzyna Lukaszek

Doposażenie siłowni przy ul. Braterskiej i Hlonda

46 000 zł

2

Artur Okoński

Doposażenie placu zabaw na terenie SP nr 1
przy pl. Wolności

70 500 zł

3

Zofia Wróbel

Wymiana nawierzchni placu zabaw
w Parku Górniczym

131 500 zł

4

Zofia Wróbel

Czysty chodnik - montaż koszy na śmieci
na ul. Damrota

5 900 zł

5

Zofia Wróbel,
Michał Szyja

Wymiana nawierzchni chodników w Parku Górniczym

68 000 zł

6

Zofia Wróbel

Ruch to zdrowie

6 400 zł

7

Dariusz Wencepel

Stojaki rowerowe przy ul. Kościuszki

31 800 zł

8

Dariusz Wencepel

Starotyski Dzień Seniora

5 000 zł

9

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Starokościelnej

95 644 zł

10

Dariusz Wencepel

Modernizacja Radziejówki poprzez remont chodnika

100 000 zł

11

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Nowokościelnej

160 000 zł

10. Paprocany, os. P, O1, T1, W - wschód (270 993 zł)

1

Halina Panejko

Budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej 41

12 000 zł

2

Michał Rutecki

Remont chodnika przy ul. Hutniczej

71 757 zł

3

Elżbieta Kukuczka

Remont chodnika przy al. Piłsudskiego 100 - 116

135 000 zł

4

Józef Wilczek

Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach

20 000 zł

5

Józef Wilczek

Budowa chodników przy ul. Na Grobli

15 000 zł

6

Michał Poks

Doświetlenie rozwidlenia przy ul. Sikorskiego
i ul. Paprocańskiej

20 000 zł

7

Aleksandra Drozd

Budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera

12 000 zł

11. os. A (183 748 zł)

1

Magdalena Stolarska,
Bartosz Kiszewski,
Sylwia Prietz

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Wojska Polskiego, ul. Arctowskiego
i ul. Arkadowej

183 748 zł

2

Marcin Szyja

Pierwszy osiedlowy Dzień Seniora

5 000 zł

3

Marcin Szyja

Remont chodnika w Parku Górniczym

35 000 zł

4

Katarzyna Stalmarska

Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy
ul. Wojska Polskiego

101 000 zł

5

Stefania Seweryn

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego
i ul. Arkadowej

183 100 zł

12. os. B (281 801 zł)

1

Mariusz Pisula,
Stanisław Smolorz

Budowa dwóch wiat śmietnikowych
przy ul. Brzozowej

180 000 zł

2

Roman Kalfa

Budowa placu zabaw
pomiędzy ul. Batorego i ul. Budowlanych

186 000 zł

3

Aneta Idczak

Tężnia solankowa na osiedlu B

281 801 zł

4

Agnieszka Kliś

Zagospodarowanie placu zabaw
Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej

60 000 zł

5

Klaudia Rzepka

Modernizacja placu zabaw
na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej

85 160 zł

6

Agnieszka Borusławska

Budowa stacji naprawy rowerów na Hotelowcu

9 000 zł

7

Andrzej Grzesica, Agnieszka Steczek

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema 1-17

275 750 zł

8

Olimpia Duda

Modernizacja altan śmietnikowych
przy ul. Baziowej 5-19

82 000 zł

9

Małgorzata Korycińska

Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej

30 000 zł

14. os. C (244 822 zł)

1

Wojciech Chyliński

Modernizacja wiaty śmietnikowej przy ul. Czechowa

65 000 zł

2

Jacek Celiński

Poprawa estetyki poprzez budowę wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości i ul. Cyganerii

120 000 zł

3

Jacek Celiński

Doposażenie placu zabaw na Placu Alojza

79 822 zł

4

Paweł Nadgrodkiewicz

Budowa stacji naprawy rowerów przy al. Bielskiej

9 000 zł

5

Bernadeta Orzeł

Budowa boiska przy ul. Curie - Skłodowskiej

243 800 zł

6

Ewelina Szastok

Budowa placu zabaw i gier na podwórku pomiędzy ulicami: Cicha, Cienista, Bielska i Czarnieckiego

100 000 zł

7

Anna Kózka

Budowa sensorycznego placu zabaw
przy ul. Cyganerii

228 000 zł

8

Paweł Janas

Familiada - doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami: Czereśniowa, Cienista, Czarnieckiego

104 000 zł

15. os. D, G (289 833 zł)

1

Zbigniew Rudziński

Budowa oświetlenia dróg pożarowych
przy ul. Gen. de Gaulle'a

54 000 zł

2

Lucyna Martinek - Nowak

Modernizacja placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39

106 000 zł

3

Lucyna Martinek - Nowak

Modernizacja placu zabaw
przy al. Niepodległości 180-182

120 000 zł

4

Aniela Kasperczyk

Budowa stacji naprawy rowerów przy SDK Tęcza

9 000 zł

16. os. E (215 853 zł)

1

Ewa i Przemysław Łasut,
Robert Gaździński

Dla zdrowia, wygody i zabawy - doposażenie placu zabaw, budowa chodnika i stacji do treningu funkcyjnego przy ul. Edukacji 52 - 68

116 300 zł

2

Joanna Marciniak

Budowa parkingu przy ulicach: Niepodległości,
Grota Roweckiego, Ejsmonda i Elfów

215 500 zł

3

Waleria Grzesica

Budowa stacji napraw rowerów
przy al. Niepodległości

9 000 zł

17. os. F, Zawiść (203 202 zł)

1

Karolina Puchalska,
Malwina Kosicka

Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem
przy ul. Filaretów 69-73

190 000 zł

2

Magdalena Góra

Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61
i ul. Wyszyńskiego 22-28

41 300 zł

18. os. H, Ł (353 068 zł)

1

Katarzyna Czupryna - Kluska,
Magdalena Kowalska

Budowa miejsc postojowych przy ul. Honoraty
i ul. Kopernika

200 000 zł

2

Michał Ziewiec, Czesław Kapica

Budowa parkingu przy ul. Żwakowskiej 23-27

200 000 zł

3

Tadeusz Pawełkowicz

Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29
przy ul. Hubala

353 068 zł

19. os. K, L, Cztery Pory Roku (256 901 zł)

1

Łukasz Wiewióra

Doposażenie placu zabaw na osiedlu
Cztery Pory Roku

43 000 zł

2

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Woźniak

Rodzinny rajd rowerowy Karolinki

9 200 zł

3

Michał Kasperczyk,
 Krzysztof Woźniak

Imprezy integracyjne dla mieszkańców
osiedla K, L, Cztery Pory Roku

17 500 zł

4

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Woźniak

Kreatywny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 6
przy ul. Konecznego

213 901 zł

20. os. M, U (255 184 zł)

1

Maciej Brzozowski

Budowa parkingu przy ul. Uczniowskiej 42-50

125 000 zł

2

Iwona Elbin-Cupendiuk

Budowa stacji napraw rowerów przy al. Piłsudskiego

9 000 zł

3

Bogdan Buczek

Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw i siłowni
na osiedlu M

255 184 zł

4

Anna Banaś

Budowa stanowisk dla rowerów na osiedlu U

10 900 zł

5

Anna Banaś

Budowa klombów na osiedlu U

45 000 zł

21. os. N, O (267 730 zł)

1

Jan Łomnicki

Remont chodnika oraz ułożenie maty przerostowej na podłożu siłowni plenerowej przy SP nr 35
przy al. Pilsudskiego 21

170 000 zł

2

Andrzej Niezgoda

Budowa stacji naprawy rowerów przy ciągu pieszym N-O

9 000 zł

22. os. R (185 316 zł)

1

Henryk Radwański

Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36

185 316 zł

2

Tadeusz Kamiński

Budowa parkingu przy ul. Rodakowskiego
i ul. Jaśkowickiej

180 000 zł

3

Agata Marek

Budowa stacji naprawy rowerów przy SP nr 10
przy ul. Borowej 123

9 000 zł

os. T, W - zachód (240 355 zł)

1

Anna Łodyga, Zdzisław Banasiak

Remont nawierzchni ul. Witosa-boczna wraz z parkingami i chodnikami oraz budowa oświetlenia

138 440 zł

24. os. Z, Z1 (208 500 zł)

1

Ryszard Bisaga

Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 9
przy ul. Zgrzebnioka 45

208 500 zł

2

Dominika Pierzchała

Stacja naprawy rowerów przy ul. Nad Jeziorem

9 000 zł

3

Aleksander Czenczak

Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw
przy ul. Zaręby 38 i 62

90 000 zł

4

Aleksander Czenczak

Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw
przy ul. Zgrzebnioka 40 i ul. Żółkiewskiego 26

90 000 zł

5

Aleksandra Spisak - Golemo

Doposażenie siłowni na osiedlu Z1

90 000 zł

6

Hanna Zielińska

Budowa parkingu i chodnika
przy ul. Żółkiewskiego

170 000 zł

 

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728 2930
Ładowanie...