• IV edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • Ponad 122 000 mieszkańców
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Lista projektów zgłoszonych na 2018 r.

Wtorek, 7 marca, 2017

Poniżej przedstawiamy listę projektów zgłoszonych przez mieszkańców na 2018 r.

 

Złożone wnioski w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r.

Lp.

Autor

Proponowany tytuł projektu

Szacunkowy
koszt wnioskodawcy

1. Wilkowyje (142 128 zł)

1

Piotr Zdebel

Skwer osiedlowy przy ul. Obywatelskiej

33 000 zł

2

Paweł Porszke

Budowa stacji napraw rowerów na Wilkowyjach

8 000 zł

3

Renata Stachowska

Twórcza rodzinka - warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin

14 290 zł

4

Anita Wajda

Zagospodarowanie terenu wokół ZSP nr 1 przy ul. Leśnej 66

19 000 zł

5

Anita Wajda

Piknik rodzinny w Wilkowyjach

9 800 zł

6

Renata Bartecka-Grochla

Aktywność to dla nas ważne - zajęcia ruchowe w Wilkowyjach

19 000 zł

7

Renata Bartecka-Grochla

Wycieczki edukacyjno - kulturalne z Wilkowyj

21 500 zł

8

Justyna Czejgis

Frajda kulturalna - półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach

40 000 zł

2. Mąkołowiec, Koźlina (156 475 zł)

1

Aleksandra Pilszek

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż torów kolejowych

1 200 000 zł

2

Sławomir Sobociński

Spotkania integracyjne dla seniorów

15 000 zł

3

Sławomir Sobociński

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

4

Arkadiusz Król

Zakup i montaż koszów na śmieci w dzielnicy Mąkołowiec

12 000 zł

5

Arkadiusz Król

Łabędzi skwer

123 400 zł

3. Czułów, Zwierzyniec (z.) (204 473 zł)

1

Waldemar Lebuda

Remont nawierzchni ul. Grabowej od ul. Katowickiej do nr 53

136 350 zł

2

Jadwiga Gnela

Budowa chodnika przy ul. Zwierzynieckiej (od ul. Topolowej do ul. Czarnej)

49 000 zł

3

Elżbieta Bernatt

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

10 000 zł

4

Agnieszka Bożek

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tulipanów

148 200 zł

5

Magdalena Niedziela

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20
przy ul. Katowickiej 102a

166 480 zł

4. Wartogłowiec, Zwierzyniec (w.) (127 887 zł)

1

Krzysztof Augustyniak

Remont nawierzchni ul. Dzwonkowej bocznej od 17d do 17h

120 000 zł

2

Grzegorz Stachoń

Monitoring placu zabaw przy ul. Cmentarnej

13 500 zł

3

Grzegorz Stachoń

Remont nawierzchni ul. Kaczeniec

69 000 zł

4

Grzegorz Stachoń

Kładka - dojście do tablicy informacyjnej przy ul. Skotnica

6 500 zł

5

Grzegorz Stachoń

Osiedlowy Dzień Seniora

9 000 zł

6

Grzegorz Stachoń

Budowa mini bieżni do skoku w dal na ternie ZSP nr 3
przy ul. Cmentarnej

29 000 zł

7

Grzegorz Stachoń

Monitoring na terenie ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej

15 850 zł

8

Magdalena Jędrzejczyk

Budowa chodnika przy ul. Zwierzynieckiej ( od ul. Kaczeniec do ul. Dziewanny)

120 000 zł

9

Magdalena Jędrzejczyk

Progi zwalniające na ul. Zwierzynieckiej

10 500 zł

5. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele (179 192 zł)

1

Lidia Gajdas

Obserwatorium astronomiczne

179 192 zł

2

Łukasz Drob

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Miodowej

80 000 zł

3

Edyta Danielczyk

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej

10 000 zł

4

Edyta Danielczyk

Aktywni i bezpieczni - organizacja zajęć sportowych

20 000 zł

5

Edyta Danielczyk

Rodzinne pikniki na JUW-e

20 000 zł

6

Edyta Danielczyk

Półkolonie letnie i zimowe na JUW-e

26 000 zł

7

Edyta Danielczyk

Doposażenie skweru przy ul. Jaroszowickiej

10 000 zł

8

Edyta Danielczyk

Budowa sceny plenerowej

40 000 zł

9

Edyta Danielczyk

Aktywni na jesień życia - organizacja zajęć dla seniorów

16 000 zł

10

Lidia Gajdas

Kursy i szkolenia dla seniorów na JUW-e

29 192 zł

11

Lidia Gajdas

Remont i doposażenie pomieszczeń budynku
przy ul. Przejazdowej 8

150 000 zł

6. Cielmice, Osiedle Ogrodnik (130 727 zł)

1

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

44 363,50 zł

2

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej

21 000 zł

3

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Cielmickiej
i ul. Jedności

17 000 zł

4

Stanisław Kostka

Imprezy kulturalne w dzielnicy Cielmice

65 363,50 zł

5

Marcin Wilczek

Rewitalizacja otoczenia przy ZSP nr 2 przy ul. Jedności 51

40 000 zł

7. Glinka, Suble (158 933 zł)

1

Magdalena Kasperczyk

Plac sportów miejskich na Glince i Sublach

150 000 zł

2

Magdalena Łochowska - Piotrowicz

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej

158 000 zł

3

Adrian Mazurek

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo-turystyczne na Glince
i Sublach

158 933 zł

Żwaków (135 961 zł)

1

Olga Targosz - Salata

Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej

135 900 zł

2

Barbara Kozub

Budowa siłowni plenerowej między ulicami Nowa i Zgody

43 000 zł

3

Agata Kściuczyk

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Borowej i Jaśkowickiej 

130 000 zł

4

Marek Gołosz

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowa i Zgody

135 961 zł

5

Marek Gołosz

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo-turystyczne
na Żwakowie

135 961 zł

9. Stare Tychy (166 837 zł)

1

Katarzyna Lukaszek

Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Hlonda

144 600 zł

2

Katarzyna Lukaszek

Doposażenie siłowni przy ul. Braterskiej i Hlonda

45 100 zł

3

Artur Okoński

Doposażenie placu zabaw na terenie SP nr 1
przy pl. Wolności

65 500 zł

4

Michał Szyja

Remont chodnika w parku Górniczym

36 000 zł

5

Bożena Dudek - Marcinek

Stop Smog

85 200 zł

6

Zofia Wróbel

Doposażenie placu zabaw w parku Górniczym

141 500 zł

7

Zofia Wróbel

Czysty chodnik - montaż koszy na śmieci na ul. Damrota

5 900 zł

8

Zofia Wróbel

Wymiana nawierzchni chodników w parku Górniczym

65 200 zł

9

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Starokościelnej

95 644 zł

10

Dariusz Wencepel

Montaż latarni przy siłowni przy ul. Norwida

35 440 zł

11

Dariusz Wencepel

Stojaki rowerowe przy ul. Kościuszki

31 800 zł

12

Dariusz Wencepel

Starotyski Dzień Seniora

5 000 zł

13

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Powstańców

166 837 zł

14

Dariusz Wencepel

Kosze na śmieci w dzielnicy Stare Tychy

29 000 zł

15

Zofia Wróbel

Ruch to zdrowie

6 400 zł

16

Dariusz Wencepel

Modernizacja Radziejówki poprzez remont chodników

100 000 zł

17

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Nowokościelnej

160 000 zł

10. Paprocany, os. P, O1, T1, W - wschód (270 993 zł)

1

Marian Tomiło

Budowa parkingu przy ul. Jaracza 7-9

140 000 zł

2

Halina Panejko

Budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej 41

4 000 zł

3

Michał Rutecki

Remont chodnika przy ul. Hutniczej

71 757,32 zł

4

Elżbieta Kukuczka

Remont chodnika oraz budowa parkingu przy
al. Piłsudskiego 100 - 116

105 000 zł

5

Józef Wilczek

Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach

20 000 zł

6

Józef Wilczek

Budowa chodników na ul. Na Grobli

13 000 zł

7

Irena Borkowska

Modernizacja skwerów na ul. Junaków i Jagiełły

15 000 zł

8

Henryk Seweryn

Zagospodarowanie terenu przy ul. Paprocańskiej

75 500 zł

9

Michał Poks

Doświetlenie rozwidlenia ul. Sikorskiego i Paprocańskiej

20 000 zł

10

Aleksandra Drozd

Budowa chodnika przy ul. Bajkowej i Tetmajera

10 000 zł

11

Urszula Szmyła

Remont chodnika między ul. Armii Krajowej a ul. Beskidzką

95 000 zł

11. os. A (183 748 zł)

1

Magdalena Stolarska, Bartosz Kiszewski, Sylwia Prietz

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wojska Polskiego, Arctowskiego i Arkadowa

183 748 zł

2

Marcin Szyja

Wesołe podwórko - doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka i Wojska Polskiego

70 000 zł

3

Marcin Szyja

Łatwiejsze parkowanie przy ul. Wojska Polskiego 23-23a

88 550 zł

4

Marcin Szyja

Pierwszy osiedlowy Dzień Seniora

5 000 zł

5

Marcin Szyja

Remont chodnika w parku Górniczym

32 000 zł

6

Katarzyna Stalmarska

Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8
przy ul. Wojska Polskiego 2

91 925 zł

7

Stefania Seweryn

Zagospodarowanie terenu przy
ulicach Wojska Polskiego i Arkadowej

169 700 zł

12. os. B (281 801 zł)

1

Mariusz Pisula, Stanisław Smolorz

Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Brzozowej

155 000 zł

2

Roman Kalfa

Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Batorego i ul. Budowlanych

178 003,51 zł

3

Aneta Idczak

Tężnia solankowa na osiedlu B

281 801 zł

4

Agnieszka Kliś

Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola nr 10
przy ul. Braterskiej 7

48 220 zł

5

Jacek Adamus

Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy ul. Batorego, Biblioteczną i Budowlanych

223 820 zł

6

Klaudia Rzepka

Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11
przy ul. Bukowej 29

73 600 zł

7

Marek Solarz

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bukową i Bielską

276 000 zł

8

Wanda Szpyrka

Szlaban do wjazdu na parking przy ul. Edukacji 1-3

10 000 zł

9

Agnieszka Borusławska

Budowa stacji naprawy rowerów na Hotelowcu

8 000 zł

10

Andrzej Grzesica

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema 1-17

280 750 zł

11

Marcin Torba

Renowacja podwórka Bukowa - Bielska

170 000 zł

12

Olimpia Duda

Modernizacja altan śmietnikowych przy ul. Baziowej 5-19

82 000 zł

13

Marcin Machnik, Leszek Bałazy

Zagospodarowanie terenu przy ul. Batorego 22-28

92 000 zł

14

Małgorzata Korycińska

Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej

46 000 zł

15

Wanda Szpyrka

Siłownia plenerowa przy ul. Baziowej

50 000 zł

13. Osiedle Balbina (140 073 zł)

1

Grzegorz Ludynia

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo-turystyczne na Balbinie

140 073 zł

14. os. C (244 822 zł)

1

Wojciech Chyliński

Modernizacja wiat śmietnikowych oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Czechowa

53 137,41 zł

2

Jacek Celiński

Poprawa estetyki poprzez modernizacja wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości i ul. Cyganerii

48 500 zł

3

Jacek Celiński

Doposażenie placu zabaw w parku Alojzego

65 000 zł

4

Paweł Nadgrodkiewicz

Budowa stacji naprawy rowerów przy al. Bielskiej

8 000 zł

5

Bernadeta Orzeł

Budowa boiska przy ul. Curie - Skłodowskiej

243 800 zł

6

Ewelina Szastok

Budowa placu zabaw i gier na podwórku pomiędzy ulicami Cicha, Cienista, Bielska i Czarnieckiego

100 000 zł

7

Anna Kózka

Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii

168 700 zł

8

Paweł Janas

Familiada - Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Czereśniowa, Cienista, Czarnieckiego

244 822 zł

9

Sławomir Wróbel

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo-turystyczne
na osiedlu C

244 822 zł

15. os. D, G (289 833 zł)

1

Adrian Słany

Siłownia plenerowa przy ul. Dąbrowskiego

100 000 zł

2

Zbigniew Rudziński

Budowa oświetlenia przy ul. Generała de Gaulle'a

109 200 zł

3

Lucyna Martinek - Nowak

Modernizacja placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39

85 600 zł

4

Lucyna Martinek - Nowak

Modernizacja placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182

94 600 zł

5

Aniela Kasperczyk

Budowa stacji naprawy rowerów przy SDK Tęcza

8 000 zł

6

Paweł Kmita

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo-turystyczne
na osiedlu D i G

289 833 zł

16. os. E (215 853 zł)

1

Ewa i Przemysław Łasut

Doposażenie placu zabaw przy ul. Edukacji 56-64 oraz budowa chodnika przy ul. Elfów 61-63

37 300 zł

2

Katarzyna Woźniak

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III LO przy ul. Elfów 62

215 798,58 zł

3

Joanna Marciniak

Budowa parkingu i zagospodarowanie parkingu przy ulicach Niepodległości, Grota Roweckiego, Ejsmonda i Elfów

215 500 zł

4

Waleria Grzesica

Budowa stacji napraw rowerów przy al. Niepodległości

8 000 zł

5

Michał Kania

Miejska Akademia Atletyki

211 500 zł

6

Robert Gaździński

Dla zdrowia i wygody - Modernizacja osiedla E

79 000 zł

17. os. F, Zawiść (203 202 zł)

1

Karolina Puchalska, Malwina Kosicka

Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem
przy ul. Filaretów 69-73

178 400 zł

2

Magdalena Góra

Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61
i ul. Wyszyńskiego 22-28

41 300 zł

3

Agnieszka Markowicz

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportow0-turystyczne
na osiedlu F

203 202 zł

18. os. H, Ł (353 068 zł)

1

Piotr Rydz

Budowa oświetlenia przy ul. Hierowskiego od al. Bielskiej

50 000 zł

2

Czesław Kapica

Budowa parkingu przy ul. Żwakowskiej

100 000 zł

3

Katarzyna Czupryna - Kluska, Magdalena Kowalska

Budowa miejsc postojowych przy ul. Honoraty

168 000 zł

4

Katarzyna Czupryna - Kluska, Magdalena Kowalska

Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika

258 628 zł

5

Michał Ziewiec

Budowa parkingu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej

353 000 zł

6

Tadeusz Pawełkowicz

Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala

319 700 zł

7

Paulina Stachoń

Centrum Gamingowe Tsunami na terenie ZS nr 4
przy al. Bielskiej

75 000 zł

8

Wojciech Choroba

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo-turystyczne
na osiedlu H i Ł

353 068 zł

19. os. K, L, Cztery Pory Roku (256 901 zł)

1

Łukasz Wiewióra

Boisko sportowe na osiedlu Cztery Pory Roku

235 000 zł

2

Łukasz Wiewióra

Park rozrywki na osiedlu Cztery Pory Roku

240 000 zł

3

Michał Kasperczyk, Krzysztof Woźniak

Rodzinny rajd rowerowy Karolinki

9 200 zł

4

Michał Kasperczyk, Krzysztof Woźniak

Imprezy integracyjne dla mieszkańców osiedla K, L,
Cztery Pory Roku

17 500 zł

5

Małgorzata Kasperczyk

Bezpieczne przejście dla pieszych na al. Bielskiej

100 000 zł

6

Michał Kasperczyk, Krzysztof Woźniak

Kreatywny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 6
przy ul. Konecznego

230 200 zł

7

Grażyna Stasiak

Siłownia plenerowa na osiedlu K

107 000 zł

8

Joanna Basińska

Siłownia pod chmurką przy ul. Kubicy

250 000 zł

9

Alojza Domagała

Zagospodarowanie osiedla K

252 750 zł

20. os. M, U (255 184 zł)

1

Maciej Brzozowski

Budowa parkingu przy ul. Uczniowskiej 42-50

125 000 zł

2

Dominika Kramarczyk

Modernizacja ogrodu na terenie Przedszkola nr 26
przy ul. Młodzieżowej

183 022,70 zł

3

Iwona Elbin-Cupendiuk

Budowa stacji napraw rowerów przy al. Piłsudskiego

8 000 zł

4

Bogdan Buczek

Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw i siłowni
na osiedlu M

255 184 zł

5

Dorota Grzesica

Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Dmowskiego

120 000 zł

6

Anna Banaś

Budowa stanowisk dla rowerów na osiedlu U

5 400 zł

7

Anna Banaś

Budowa klombów na osiedlu U

16 500 zł

21. os. N, O (267 730 zł)

1

Jan Łomnicki

Remont chodnika oraz ułożenie maty przerostowej na podłożu siłowni plenerowej przy SP nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

170 000 zł

2

Andrzej Niezgoda

Budowa stacji naprawy rowerów przy ciągu pieszym N-O

8 000 zł

22. os. R (185 316 zł)

1

Henryk Radwański

Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36

180 000 zł

2

Tadeusz Kamiński

Budowa parkingu przy ul. Rodakowskiego i ul. Jaśkowickiej

180 000 zł

3

Agata Marek

Budowa stacji naprawy rowerów przy SP nr 10
przy ul. Borowej 123

8 000 zł

4

Natalia Ćwikowska

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Borowej i Jaśkowickiej 

130 000 zł

5

Norbert Stworzyjan

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo-turystyczne
na osiedlu R

185 316 zł

23. os. T, W - zachód (240 355 zł)

1

Maciej Bodzioch

Budowa zatoki autobusowej przy al. Piłsudskiego

75 000 zł

2

Maciej Bodzioch

Wymiana wiaty przystankowej przy al. Piłsudskiego

20 000 zł

3

Anna Łodyga, Zdzisław Banasiak

Remont nawierzchni ul. Witosa-boczna wraz z parkingami
i chodnikami oraz wymiana oświetlenia

138 440 zł

4

Małgorzata Stawicka

Budowa chodnika oraz montaż lamp przy ul. Turkusowej

100 130 zł

5

Maciej Bodzioch

Monitoring parkingu przy ul. Turkusowej

45 000 zł

6

Magdalena Mrozek

Remont ul. Wieniawskiego - boczna od nr 63 do nr 79

55 000 zł

24. os. Z, Z1 (208 500 zł)

1

Ryszard Bisaga

Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 9 przy ul. Zgrzebnioka 45

208 500 zł

2

Dominika Pierzchała

Stacja naprawy rowerów przy ul. Nad Jeziorem

8 000 zł

3

Aleksander Czenczak

Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw
przy ul. Zaręby 38 i 62

81 720 zł

4

Aleksander Czenczak

Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw
przy ul. Zapolskiej 15

33 840 zł

5

Aleksander Czenczak

Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw przy
ul. Zgrzebnioka 40 i Żółkiewskiego 26

87 640 zł

6

Ryszard Piątkowski

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

72 000 zł

7

Aleksandra Spisak - Golemo

Doposażenie siłowni na osiedlu Z1

74 840 zł

8

Hanna Zielińska

Budowa parkingu i chodnika przy ul. Żółkiewskiego

142 250 zł

 

PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
0607 0809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ładowanie...