Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Zgłaszanie projektów

Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec Tychów niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Projekty można zgłaszać od 21 stycznia do 25 lutego 2019 r. na specjalnie przygotowanych formularzach.

Projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach:

1. zadania dotyczące ogółu mieszkańców, tzn. projekty, które:

 • skierowane są do mieszkańców całego miasta,
 • ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 okręgi konsultacyjne,
 • dotyczą placówek oświatowych,

2. zadania dotyczące określonego rejonu miasta, tzn. projekty, które mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z okręgów konsultacyjnych.

Projekt ogólnomiejski dotyczący mieszkańców całego miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 40 mieszkańców, natomiast projekt ogólnomiejski dotyczący określonego rejonu miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców.

Ogólna pula środków finansowych zostanie rozdysponowana następująco:

 • 500.000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
 • 4 500.000,00 zł na projekty o charakterze lokalnym.

Dla każdego okręgu konsultacyjnego wyznaczono tzw. punkt konsultacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje na temat zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Tychach.

Formularze wniosków w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej razemtychy.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30 pok. 209 oraz w Punktach Konsultacyjnych.

Przy składaniu projektutrzeba przestrzegać kilku zasad:

 • projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, w tym przypadku roku 2020,
 • szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny dla danego okręgu konsultacyjnego, lub dla projektów ogólnomiejskich,
 • jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: https://sit.umtychy.pl/gpt4/?profile=6023 oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu „Centrum Balbina" przy ul. Barona 30, pok. 209,
 • do formularza z propozycją projektu należy dołączyć listę z podpisami mieszkańców popierających zadanie, mapkę z propozycją lokalizacji, uchwałę wspólnoty mieszkaniowej lub zgodę spółdzielni mieszkaniowej na realizację zadania, jeżeli zadanie zlokalizowano na terenie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.

W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być realizowane następujące zadania:

 • których realizacja nie jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego,
 • które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
 • które nie są dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta,
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia.

Formularz z propozycją projektu można złożyć od 21 stycznia do 25 lutego 2019 r. w następujących punktach:

Listownie na adres:

 • Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny/Obywatelski"

Osobiście:

 • w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49
 • w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209

Mailowo na adres: 

Do pobrania

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X